Idrottsskador, tips v 39 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
I övriga Europa är det vanligt att idrottsfolk anlitar ett medical spa eller en kurort för att få hjälp med problem som hindrar maximal prestation. Många har säkert beundrat Ludmilla Engkvists insatser med också noterat att hon har fått hjälp av den tyske läkaren dr Günter Hensch som sysslar en del med "kurortsmedicin". På Tallmogården kan man använda de helhetsinriktade metoder som finns tillgängliga för att behandla en rad olika tillstånd. Speciellt kan framhållas begreppet "inflammation" som ofta får en annan betydelse inom idrottsmedicinen än den som används i allmän internmedicin. Se "Inflammation." Även idrottsmannen kan fasta men det är ofta en fördel att träna på ett målinriktat sätt så att inte fastan bryter ner protein på fel ställe utan i stället bryter ner inflammatorisk vävnad.

De lokala smärttillstånd som i regel orsakas av överbelastning kan behandlas med ortopedmedicinsk teknik, se "Ortopedisk Medicin", "Akupunktur", "Injektionsbehandling-Neuralterapi" och fysikalisk terapi.

Kosten anpassas individuellt och ibland kan det vara betydelsefullt att göra ett "Multitest". Kosten kan läggas upp exempelvis vid en idrottsskaderehabilitering så att man utnyttjar födoämnen med lågt glykemiskt index för att få en ökad produktion av kroppens eget tillväxthormon, GH (Growth Hormone). Kosttillskott används och Tallmogården grundläggande princip stämmer överens med rekommendationer som ges i samband med idrott, se "Antioxidantpyramiden". Naturliga "Smart Drugs" använda i en rimlig omfattning som kosttillskott förbättrar även den psykiska prestationen.

Efter vistelsen får Du tillgång till rådgivning av idrottsmedicinskt utbildad läkare genom frågelåda på internet. Se: "Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu". Dock kan inte ens den bästa beskrivning ersätta en personlig undersökning.

Utnyttja även Tallmogården som lokal för Idrottsföreningens konferens- eller kursverksamhet. Då finns det möjlighet att komplettera ert program med föreläsare och utbildningsinsatser från Tallmogårdens personal. På ett smidigt sätt kan de som behöver då få rådgivning, smärtanalys och behandling under tiden.Några länkar av idrottsmedicinskt intresse:
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu


Bertil Dahlgren 2001-01-29