Multitest, tips v 12 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
Frågor
och svar

Länkar
 

 

En blodkemisk undersökning: Calab Multi Test kemisk blodprofil, ger svar på en hel del frågor om kroppens kemi.

Vid Tallmogården kan Du passa på att få analysen utförd och tack vare att man analyserar flera ämnen i samma prov blir kostnaden låg. Det kan vara ett bra sätt att upptäcka ett hotande sjukdomstillstånd och på så sätt sätta in förebyggande åtgärder i tid. Utöver dessa prover som nämns i tabellen kan det bli aktuellt med andra blodprover.
Om Du vill kan Du fylla i ett enkelt formulär innan Du kommer för provtagning och på så sätt få råd om man ska välja någon tilläggsanalys.
Öppna formuläret genom att genom att klicka här

En mineralanalys utförs på provet och flera andra faktorer analyseras. En läkarbedömning och rådgivning ingår.

Nedan följer en tabell över en standardanalys. Utöver dessa prover kan Du få tips om tilläggsanalyser.  Du kan också få råd om uppföljning efter Tallmogårdsvistelsen men tänk på att rådgivning via internet kan ha formella sekretessproblem som måste beaktas. Du bör alltid diskutera resultatet med din ordinarie läkare och Du får en kopia av resultat och tolkning med Dig hem från Tallmogården.
 

 

Prisuppgift (400 kr)
 
 REFERENSVÄRDEN
(ÅLDERS OCH 
KÖNSRELATERADE)
ANALYS SORT TEST FÖR
3,7-6,0 P-Glukos  mmol/l sockersjuka (diabetes)
3,2-4,7 P-Kalium mmol/l kaliumsalt
2,2-2,6 P-Kalcium mmol/l skelettsjukdomar mm
37 - 51 P-Albumin g/l rubbningar i serumäggvita
61-120 P-Kreatinin µmol/l njurfunktion
3,0-8,0 P-Urea  mmol/l  njurfunktion
<0,80 P-ASAT/GOT µkat/l Levervärden:
sjuklig nedsättning av 
olika leverfunktioner,
toxisk leverpåverkan, 
förgift-ningar, gallvägshinder
<0,80 P-ALAT / GPT µkat/l
<4,6 P-ALP, Alkalisk Fosfatas µkat/l
<8,0 P-LD, Laktatdehydrogenas µkat/l
<1,30 P-GT-Glutamyltransferas µkat/l
160-450 P-Urat/urinsyra µmol/l gikt
0.7-1,4 P-Fosfat  mmol/l benomsättning mm
<6,5 P-Kolesterol (blodfett) mmol hjärt-kärl-ämnes-
omsättningssjukdomar,
kostfel mm
<10 P-CRP / Akut-fasprotein g/l Inflammation, infektion
0,6-2,2 fP-Triglycerider (blodfett) mmol/l hjärt-kärl-ämnes-
omsättningssjukdomar,
kostfel mm
11-32 P-Järn µmol/l järn- eller blodbrist, 
inre eller yttre
blödningar
44-70 P-TIBC, total järnbind. kap. µmol/l
16-50 P-Järnmättnad %
Exempel på några tilläggsanalyser
  P-Natrium *) mmol/l vätskebalans
  P-TSH, Thyreotropin, högk, *) mU/l sköldkörtelfunktion
  P-PSA, Prostata Spec. Ant *) µg/l prostata
  P-Testosteron   sexuella problem, trötthet
bukfetma
  P-IgE, Immunglob. E, total *) kU/l atopisk allergi
*= tilläggsanalys        P=plasma          f=fastande

I mån av tid kan Du få rådgivning och tips angående laboratorieprover och analyser som har tagits efter hemkomsten och även för Dig som inte har varit på Tallmogården ännu.

Om Du har tips på någon annan testmetod som Du vill att vi ska ta upp på denna sida är Du välkommen med tips och länkar.Frågor och svar:

Kan man få en hårmineralanalys utförd vid Tallmogården.

Nej, inte ännu. Tekniken är ännu för osäker men har Du redan lämnar prov för analys och fått svar kan Du få hjälp med kompletterande tolkning. Ta med en kopia på resultatet om Du konsulterar Hälsomottagningen under Din vistelse på Tallmogården.

Kommersiell håranalys är en metod där prov från hår, vanligen från nacken, analyseras med avseende på mineralinnehåll. Håret upplöses i en syrablandning och flera grundämnen kan mätas med en teknik som kallas atomabsorptionsspektroskopi. Metoden utvecklades på 70-talet med förhoppningen att man skulle kunna få kunskap om mineralinnehållet i kroppen. En utvärdering i USA via amerikanska läkarsällskapet visade dock på stor variation och att det var svårt att koppla mätvärden från analysen till näringsläget i kroppen (JAMA 229, 1974.)
Mineralinnehållet i håret varierar betydligt med hårfärg, hårtjocklek och växthastighet. Vidare påverkar hårschampo innehållet, inte minst svavel och seleninnehållande mjällschampon samt schampon med EDTA-liknande tvättmedelssubstanser (kelerande, metallbindande medel).
Under 80-talet testade en del laboratorier om resultaten kunde reproduceras när man skickade in samma prov till olika laboratorier. 13 testade laboratorer rapporterade stora avvikelser som man inte borde ha väntat sig om analyserna hade utförts med kvalitet.

En uppföljande studie har nyligen utförts och den visar att man fortfarande får stora skillnader när man
testar samma hår vid olika laboratorier. Se artikeln på engelska:
Study Knocks Hair Analysis
 Hair analysis is generally an unreliable method of diagnosing nutritional deficits and exposure to environmental toxins, according  to a study of six commercial laboratories in the United States.Länkar

Klinisk kemiska undersökningar i några vanliga utredningssituationer i primärvården
Om test vid Helicobacter Pylori: "magsårsbakterien". Hp-PLUS
RAST-testet vid allergi
Om MELISA-testet: www.melisa.org
S-Prostataspecfikt antigen, S-PSA

The Uncertainty of Hair Analysis for Trace Metals: Steven J. Steindel, PhD; Peter J. Howanitz, MD

Welcome to the Trace Elements Web site.   Dr WattsDenna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2001-04-08