Akupunktur,tips v 1 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Vid Tallmogården används akupunktur enligt traditionell kinesisk metodik, TCM akupunktur eller TKM akupunktur. Tillstånd som metoden kan tillämpas på är bl a:

Ryggsmärtor, nack- och ledbesvär inklusive reumatiska problem och fibromyalgi.
Torticollis (nackspärr). Lumbago (ryggskott). Ischias.
Matsmältningsbesvär, mag-tarmkatarr, diarré och förstoppning.
Neuralgi (nervsmärta), Herpes zoster (bältros) och trigeminusneuralgi (ansiktssmärta).
Allergi, astma, eksem och bihåleinflammationer.
Depression, sömnsvårigheter.
Menssmärtor och menstruationsrubbningar. Klimakteriebesvär.
Premenstruella spänningssyndromet (PMS).
Idrottsskador, inflammationer i benhinnor, hälsenor och muskler.
Övervikt. Alkoholism. Beroendesjukdomar. Rökavvänjning.

Mera information om hur metoden fungerar kan Du få genom Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin,  Klicka här för en länk till hemsidan. Där finns också ett medlemsregister med adresser till akupunktörer i Sverige..

Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin - TCM
Ystadsvägen 67, SE- 121 51 Stockholm
Tel 08-600 06 30, fax 649 13 27, e-post TCM@Akupunkturforbundet.a.se
Styrelseledamöter

Mats Fredland, ordförande, tel 042-13 05 80
Örjan Öhrn, vice ordf, tel 0223-10077
Ing-Marie Lagerström, sekr, tel 08-600 03 11
Eva Sandborgh, kassör, tel 070-765 41 85
Sofia Norling, ledamot, tel 0223-211 89
Yaga Sosnowska, ledamot, tel 018-55 28 92
Stefan Grybe, ledamot, tel 08-540 640 14
 

Akupunktur vid Nya Tallmogårdens Hälsomottagning
Du kan också få behandling med zonterapi och akupressur (Dessa behandlingar ingår dock inte av formella skäl i rehabprogram om man kommer på remiss). TKM akupunkturen baserar sig på ett flera tusen år gammalt system som gör att försök till enkla översättningar till dagens medicinska fackspråk lätt ger upphov till förvirrande begrepp som "Yin-Yang", "lever hetta" osv. Hela akupunktursystemet har dock en stor del empirisk kunskap inbyggd som man inte kommer åt på ett enkelt sätt om man inte studerar grundteorin. Vi ser  inte något problem i att utnyttja gammal kunskap som komplement till modern medicinsk vetenskap. Forskning pågår om akupunkturens mekanismer och till dess att man har vetenskapligt bevisat att den symtomatiska akupunkturen utförd efter en ca 2 veckor lång utbildning ger samma resultat som den traditionellt utförda kommer akupunkturbehandlingen att utnyttja TCM-teknik vid Tallmogården.
 
Akupunktör Anita Flinth har en utbildning i den traditionella kinesiska akupunkturtekniken.  Akupunktur utnyttjas ofta vid rehabilitering av ovan nämnda tillstånd och även Du som kommer privat har möjlighet att få akupunkturbehandling vid Tallmogården.

 
 

Själv har jag studerat kinesisk medicin och speciellt akupunktur alltsedan min första Kinaresa 1986. Bertil Dahlgren

Klicka här för en bild från Professor Han Ji Sheng´s labb i Beijing 1986.  Neurofysiologiskt översiktsschema över akupunkturens verkningsmekanismer. PENS
Percutaneous electrical nerve stimulation (PENS)  är ett effektivt ickefarmakologiskt behandlingsalternativ för patienter med kronisk ländryggsmärta.
http://orthopedics.medscape.com/4748.rhtml
Vid Tallmogårdens mottagning utförs metoden som en vidareutveckling av akupunkturtekniken och en elektrisk akupunkturstimulator används. Vid ländryggsmärtor kan metoden användas med fördel tillsammans med ortopedmedicinsk diagnostik och behandlingsteknik. De ömma triggerpunkterna motsvaras av den kinesiska medicinens Ashi-punkter och vid kronisk ländryggsmärta är det värdefullt att man försöker behandla bort de befintliga triggerpunkterna i ryggens muskelgrupper.
Injektionsbehandling och blockader kan kombineras med akupunkturtekniken på ett sätt som är vanligt vid många kinesiska behandlingsenheter. För den som är känslig kan man utnyttja en mjuk teknik där man använder en av de tunnare ryggbedövningsnålarna med akupunkturnålteknik och sedan vid behov ger en liten mängd lokalbedövningsmedel på det sätt som beskrivs under sidan om neuralterapi. Dessa specialttekniker utförs bara vid läkarmottagningen och det är rekommendabelt att den som söker hjälp för långdragen ryggsmärta i så fall förreserverar ett antal behandlingstillfällen under den planerade vistelsen.


ECIWO teorin
Ett försök att på ett vetenskapligt sätt förklara akupunkturens och närliggande, reflexologiska
metoders verkningsmekanism utvecklad i Kina.
ECIWO står för  Embryo - Containing - Information - Whole - Organism.
Enligt teorin innehåller varje organ eller kroppsdel i en organism information om hela
kroppen.
Vilhelm Schjelderup är norsk läkare och välkänd för sitt arbete med att bygga broar mellan
komplementär och konventionell medicin och han föreläser bl.a. om ECIWO-teorins tillämpningar.

Länkar om ECIWO:
Boktips: ECIWO-biologi. Et nytt grunnlag for akupunktur og soneterapi
Fourth European Conference of Reflexology
COMPLEMENTARY THERAPIES AND THE NATIONAL HEALTH SERVICES Vilhelm Schjelderup - M.D.
Bedre forståelse av akupunktur: Referat i dagensmedisin.no
ECIWO Biology Institute of Shandong University
ECIWO Biology Institute of Shandong University:The Living Organism as a Biocybernetic UnityLänkar:
Akupunktur vid drogavgiftning
Johan Adlers Hemsida
Barnmorska Marietta Thunström
Om akupressur
Forskning om akupunktur vid knäartros
Cura kliniken
Akupunkturprogram för Din dator
                AC-Large är ett avancerat datorprogram som utvecklats som ett hjälpmedel för
                 professionella akupunktörer i det dagliga arbetet och blivande akupunktörer i
                 deras utbildning.

Forskningsguiden Linköpings universitet Nya sätt att lindra klimakteriebesvär Artikel ur L Magasin nr 3-4/98

Engelska:
acupuncture.com
Massage is an effective therapy for persistent low back pain. Länken tar även upp akupunkturbeandling
Genom att utnyttja kombinationen av bägge metoderna samtidigt får man bättre effekt.


Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2001-02-14