Tips vid influensa, tips v 3
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Vintertid är ofta influensatid och liksom den vanliga förkylningen orsakas den också av virus. Om du blir sjuk mycket snabbt med ont i huvudet, ont i kroppen, hög feber och kanske snuva - du känner dig eländig och riktigt sjuk, då har du antagligen drabbats av influensa. Influensan kommer i epidemier, ofta vintertid. Virus är inte känsliga för antibiotika men det finns virushämmande medel som kan förebygga eller lindra förloppet. För äldre och personer med vissa sjukdomar kan influensa vara en mycket allvarlig sjukdom. För riskgrupperna är vaccination mycket viktig. Men för övrigt unga, friska människor kan det kännas onödigt med vaccination då man kan räkna med att drabbas av  influensa i snitt var 15:e år.

Råd: Lyssna till Din kropp! Lägg dig i sängen och se dig som en riktig sjukling. Om Du dämpar febern med feberstillande så tänk på att man inte bör ge acetylsalicylsyra (Treo, Albyl mm ) till barn då det finns ökad risk för att drabbas av Reye´s syndrom i samband med influensa. (Leverpåverkan som lyckligtvis är sällsynt).

Du bör kontakta läkare om du blir mycket påverkad och om den höga febern håller i sig i mer än 3-4 dagar. 


Läkemedlet amantadin kan användas som virushämmande medel. Det är registrerat under namnen Virofral och Symmetrel. Det har dock en del biverkningar och skyddseffekten är bara 70-90% vid den ena av influensaformerna, typ A.

Vaccination: I undersökningar har influensavaccin givit mycket varierande resultat. Det krävs att man vaccineras innan man har blivit smittad och det kan vara svårt att få tag i vaccin som inte innehåller det kvicksilverhaltiga tiomersalnatrium (50 µg/dos) och som inte ger allergiska reaktioner hos höns/äggallergiker. Vaccinets skyddseffekt är kortvarig och immunisering bör ske strax före epidemisäsongen, dvs. under september-november. Det är inte farligt att vaccinera mot influensa efter det att en epidemi har brutit ut, men det dröjer vanligen cirka två veckor innan skyddseffekten utvecklas. Man kan inte bli vaccinerad vid infektion med feber, utan bör vänta tills tillfrisknandet.

Vaccination rekommenderas för följande grupper:

1. patienter som med anledning av kronisk hjärtsjukdom, lungsjukdom eller diabetes regelbundet behandlas av läkare
2. individer med nedsatt njurfunktion (kreatinin kontinuerligt över 150 µmol/l)
3 .patienter som lider av immunbristtillstånd, är föremål för immunsuppression eller får substitutionsterapi med kortison. Vaccinet skall företrädesvis ges under uppehåll med immunsuppressiv behandling och minst 1-2 veckor före aggressiv cytostatikabehandling. Vid hypogammaglobulinemi som kräver substitution med immunoglobulin är vaccination kontraindicerad. Tala med din läkare eller Tallmogårdens läkare kom Du är osäker.
4 .barn och ungdomar som långvarigt behandlas med salicylater.

Kontraindikation:
Ägg- och tiomersalallergi utgör en kontraindikation för användning av vanligt influensavaccin.


Förebyggande: Promenera bort din förkylning. Forskare vid Appalachian State University i USA fann att kvinnor som promenerar regelbundet och ganska långt är hälften så ofta hemma från arbetet på grund av förkylning eller influensa som de som inte promenerar.
Handtvätt är viktigt för att inte föra smittan vidare (och till sig själv). Undvik att klämma in Dig i folksamlingar i onödan.


Halsont: Sedan i juni finns ett nytt receptbelagt läkemedel vilket behandlar smärta och inflammation lokalt i munnen. Läkemedlet heter Andolex (benzydamin) och marknadsförs i Sverige av 3M Pharma. Det är det första lokalverkande medlet mot inflammation och smärta i munhåla och svalg. Gruppen läkemedel den ingår i kallas internationellt NSAID (icke steroid antiinflammatoriskt läkemedel) och där ingår våra vanligaste smärtstillande medel, t.ex. Magnecyl, men även andra mer verksamma preparat som exempelvis Voltaren. Den stora fördelen med Andolex är att man slipper många för denna läkemedelsgrupp typiska biverkningar, eftersom det bara används lokalt. Således undvikes biverkningar som magsår och blödningsbenägenhet. Läkemedlet kan bl a användas vid mycket irriterande och smärtsamma aftösa sår (återkommande mjuka vita blåsor eller sår på munslemhinnan vilka kan vara mycket smärtsamma) vilka behandlats med dokumenterat god effekt. Även halssmärtor vid exempelvis tonsillit (halsfluss) eller smärtor i samband med influensa kan behandlas med Andolex gurgling. Svullnad och andra inflammationstecken minskar då samtidigt. Prova gärna även kamomillté av lagom styrka för att ha ett receptfritt alternativ till halssmärtorna. 
Glöm för övrigt inte bort att dricka mycket såsom vid alla febersjukdomar. Eftersom influensan är en virussjukdom kan man tillämpa de råd som ges vid vanlig förkylning, se Förkylningstips. 
Efter influensan kan en del människor känna en långdragen, uttalad trötthet. Då kan man prova ett tillskott med Ginseng, Ginko Biloba, Rysk rot eller kanske Rosenrot. De har ofta effekter även  med ett nedatt immunförsvar. Se hösttrötthet
En rysk studie visade effekt på influensavirus med antioxidanter: [Effects of the antioxidant ionol on humoral immune response in experimental influenza]. Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk. (3):34-7, 1996. Studien är liten och kan inte tas som argument för att ge antioxidanter i stor skala men det finns studier som visar värdet av flera andra antioxidanter som C-vitamin. 

Influensarapport v 1 (001230-010106)  Begynnande influensa aktivitet i Sverige.
Spridda lokala utbrott i Europa. Influensa A dominerar och flertalet isolat liknar
A/New Caledonia/H1N1 som ingår i det  rekommenderade vaccinet.

Några länkar

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2001-01-10