Förkylningstips,tips v 46 vid Nya Tallmogården Spa & LivskvalitetcenterDenna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu


Höst och rusk gör att vi gärna vistas mera inomhus men det ger förkylningsvirus en chans att förökas fortare. Sunda vanor och chans att vila ut ger kroppen en grund för ett gott infektionsförsvar men vi kan hjälpa kroppen på traven med en del naturmedel och kosttillskott.


Echinacea 
Echinacea är känd för att stimulera infektionsförsvaret. Örten har en virushämmande effekt och stimulerar aktiviteten hos de vita blodkropparna. Echinaforce och Echinagard är ett par av de vanliga extrakten. Doseras enligt förpackningen. 
C-vitamin 
Vitaminet hindrar inte förkylning men studier visar att förkylningen blir lindrigare. En lämplig förebyggande dos är 500-1000 mg/dag och vid utbruten förkylning kan man ta 1000-5000 mg samt inta tillräckligt med vätska. 
Zink 
Zink är ett grundämne och mineral som många personer i Sverige får för små mängder av. Ett kosttillskott har också visats förkorta tiden för en vanlig förkylning. Finns i fullkornsprodukter men för den som inte äter så stora mängder kan det vara värt att ta ett kosttillskott från apotek eller hälsokostbutiken.

UF RESEARCH SHOWS ZINC TRIGGERS BODY'S DEFENSES
Det finns många tips att prova vid en infektionskänslighet. Se under även Naturläkemedel och Lista. Nyligen har man visat en effekt av E-vitamin på immunförsvarets antikroppar och det finns underlag för att i alla fall äldre personer har nytta av E-vitamintillskott. Se referens under Antioxidantpyramiden. För Dig som vill förbereda Dig för hösten och vintern är Tallmogården öppen för en behandlingsvistelse. 

Det har nyligen kommit en studie som visar att för vissa grupper kan C-vitaminet vara även förebyggande mot förkylning:

Harri Hemilä, "Vitamin C intake and susceptibility to the common cold". Department of Public Health, University of Helsinki, Finland. Br J Nutr, 1997 Jan, 77:1, 59-72
Frågan huruvida vitamin C kan hindra förkylning har varit kontroversiell i många år. Åtskilliga kontrollerade studier har utförts i syfte att avgöra denna fråga. De flesta av dessa studier har visat att vitaminet kan minska duration och allvarlighetsgrad hos förkylningen. Det finns tidigare en del studier som har visat att vitaminet kan förebygga förkylning hos människor som befinner sig under akut fysisk stress såsom maratonlöpare och soldater som undergår hård träning. Den ovan nämnda studien visar att det kan finnas ytterligare en grupp som kan ha nytta av vitaminet för att erhålla en förebyggande effekt på förkylningar - människor som har ett lågt intag av vitaminet från kosten.

Gruppen som studerades var Brittiska pojkar och män som är kända för att ha ett lågt intag av C-vitamin. Tillskott visade sig ge ett förebyggande skydd med hög signifikans. Detta fynd indikerar att vitamintillskottet kan reducera risken hos vissa människor genom att korrigera en subklinisk (subklinisk = som inte ger symtom i vanliga fall) brist men inte genom en farmakologisk effekt.

Resultatet av den här analysen indikerar att C-vitaminet kan ha mera värde som ett medel att förebygga förkylning än vad som tidigare har ansetts. De stöder också slutsatsen att vitamin C har dosberoende effekter på hälsan även i frånvaro av kliniska tecken på brister och att frånvaron av typiska bristsymtom inte ska tas som kriterium för att C-vitamintillförseln är tillräcklig.

Kommentar ur: Antioxidant Vitamins Newsletter, 2nd Quarter 1997, F Hoffman-La Roche Ltd. 


Egen kommentar: På en direkt fråga brukar jag ofta få svaret att dagsbehovet av C-vitamin är 60 mg. Man ska alltid ifrågasätta fakta och denna siffra går tillbaka till forskning i USA på 50-talet som visade att soldaterna under koreakrigets dagar behövde ca 30 mg för att inte får symtom på skörbjugg. Sedan fördubblade man den siffran för att få en säkerhetsmarginal. Vitaminet har sannolikt fler effekter än att bara förhindra skörbjugg och vi bör inta frukt och grönsaker i större mängder. Människan kan inte tillverka eget C-vitamin liksom vissa apor och marsvin som i sin naturliga miljö har ett högt intag av vitaminet. Ett argument för att det inte behövs mera är att vi kissar ut överskottet. Dock ökar absorptionen upp till 250 mg nivån och detta är sannolikt en bättre minimigräns för intag av vitaminet. Det kan vara svårt att få tag i stora mängder frukt och grönt varje dag under hösten/vintern i Sverige och då kan det vara en billig försäkring mot onödiga förkylningar att inta en förebyggande dos som kosttillskott. Nu har det också visats vetenskapligt.
Bertil Dahlgren, Tallmogården, 971106.I boken "De tio bästa sätten att stärka ditt immunförsvar" tar författarna Elinor Levy och Tom Monte upp metoder som till stor del tillämpas vid hälsohem. Boken finns i svensk översättning på Forum förlag och via Amazon.com kan man läsa recensioner på hemsidan. Punkter som författarna tar upp är bl. a.
 
  • Antioxidanter
  • Mineraler
  • En kost med lågt fettinnehåll
  • Läkeörter, kryddor och cancerbekämpande ämnen
  • Lagom och regelbunden motion
  • Stressminskning
  • Övertygelse och livsinställningar
  • Intimitet och goda relationer
  • Undvikande av skadliga ämnen
  • Balans i levnadssättet

 

Några länkar om förkylning mm:

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu