Motverka hösttröttheten! ,tips v 47 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
 

Hösten är en tid då mänga känner sig tröttare än normalt. Det förändrade dagsljuset påverkar kroppskemin och det är viktigt med en regelbunden livsföring. Vidare bör man utnyttja möjligheterna till att vara ute i friska luften så mycket som möjligt även för att utnyttja dagsljuset.

Vid kraftig och oklar trötthet är det viktigt att kontrollera att det inte ligger någon sjukdom bakom och de vanligaste sjukdomsorsakerna kan man kontrollera vid allmänläkarmottagningen. En "trötthetsutredning" bör utföras om man inte vet säkert orsaken till tröttheten. På Tallmogården kan Du få kompletterande hjälp med utredningen. Medtag gärna kopia av journal och laboratorieutredningar eller komplettera med ett Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 
 

En fettsnål kost ger mera proteiner till hjärnan som den behöver för att man inte ska drabbas av obalanser mellan olika budbärarsubstanser och därigenom onödig trötthet. Den vegetariska kosten innehåller relativt sett mera inositol och tryptofan som då lättare transporteras in till hjärnan där de hjälper till att uppehålla normala nivåer av hjärnans signalsubstanser. Nya kunskaper om näringsämnen gör att man talar om "smart mat" som ger optimal näring för att hjärnan ska fungera på bästa sätt.

Allergier och födoämnesöverkänslighet är vanliga och en bra tarmflora anses minska risken för att dessa tillstånd ska uppkomma. Ett exempel är Celiaki, en kronisk sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten och leder till en skada på tunntarmen. Gluten är ett protein i vete, råg, korn och havre (Även om man kan tåla havre i vissa former). Förekomsten ökar men det kan också vara en effekt av att man bättre känner igen tillståndet och på så sätt kan ställa diagnosen tidigare. Mera frekvenssiffror finns under sidan om Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

. Symtomen kan ibland likna "nervösa tarmbesvär". Förutom symptom från mag-tarmkanalen kan man känna oförklarlig trötthet, minska i vikt och/eller ha låga järnvärden. Ibland är tillståndet svårt att diagnosticera även efter en utredning. En kostbehandling med exempelvis en glutenfri vegankost kan då befria den drabbade från ett långvarigt trötthetstillstånd.

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
drabbar ibland olika organ men när den sitter mera diffust i kroppen är trötthet det kanske mest framträdande symtomet (och enda?). Ett exempel är Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Jättenattljusoljan lindrar och i kombination med en fettsnål kost som innehåller hög andel av de nyttiga fettsyrorna får man en större effekt eftersom det inte bara är det totala intaget av oljan som är av betydelse utan också andelen av fettet som består av de nyttigare omega-3-fettsyrorna.

Också vid andra trötthetstillstånd har man sett att immunsystemet är involverat i sjukdomsprocessen. Vid Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
och vissa former av fibroDenna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
myalgi har man provat att stimulera immunsystemet med injektioner av stafylokockämnen (från "varbakerier") Dessa bakterier ska normalt inte förekomma i någon högre grad i vårt mag-tarmsystem. En del patienter med dessa sjukdomar får också effekt på tröttheten med en kostomläggning som stärker de nyttiga mjölksyrebakteriern i stället för varbakterier och svavelbakterier. Ofta bryter sjukdomarna ut efter en influensa. En forskargrupp i Australien har upptäckt att de här patientgrupperna ofta har en störd bakterieflora i luftvägarnas och mag–tarmkanalens slemhinnor.


Det finns en del kosttillskott som man kan ta för att öka energin lämpligen under en 2-3 mån lång kur:

Ginseng

Denna ört finns i ett flertal olika beredningar t. ex. i Gericomplex där det även ingår multivitamineraler.

Ginko

Extrakt från det kinesiska tempelträdet har visats öka hjärnans cirkulation och det finns även i ett kombinationspreparat med ginseng i Aruna. Högkoncentrerade extrakt finner man i t. ex. Gink-Yo och Seredrin Forte.

Rysk rot

Denna traditionellt använda Araliaväxt innehåller flera ämnen som verkar centralstimulerande och milt uppiggande. Enligt stressforskare finns det teorier som förklarar hur den kan verka genom att tillföra ämnen som är viktiga för hjärnans reaktion vid stress. Roten har varit omskriven i pressen och lite olyckligt lanserats som "undermedel". Använd den som ett medel att öka kroppens förmåga att anpassa sig till påfrestningar.

Rosenrot

Växer i svenska fjällen och tillhör familjen fetbladsväxter. Roten innehåller den stimulerande glykosiden salidrosid. Vid extrahering har de verksamma ämnena, adaptogenerna, förädlats. Man har inte kunnat påvisa några biverkningar vid normal dosering. Säljs som "Arctic Root".

Schisandra

Schisandra (Schisandra chinensis), är en buske med små röda bär som växer vilt i norra Kina. Dess användning har traditionellt varit vid hosta, leversjukdomar (Se  ) och även vid långdragen trötthet. Växten har stimulerande effekt i små doser men den anses försvinna vid högre dosering. Innehåller som verksamma ämnen lignaner.
Kontraindikationer: Bör ej användas vid graviditet annat än för att stimulera värkarbetet under förlossning. Ej heller vid magsårssjukdom, epilepsi eller hypertoni. 


Ovanstående kosttillskott brukar räknas till "adaptogener" och det finns flera ytterligare örter och preparat som har dessa egenskaper. De är testade och ofarliga att ta i rekommenderade doser om man är frisk men man bör konsultera läkare om man har exempelvis en blodförtunnande behandling. 

Järn
Järnbrist är en vanlig orsak till trötthet men det gäller att inte överdosera. Vanliga järntillskott innehåller ofta järnsalter som kan reta en känslig magslemhinna. Det allmänt använda järntillskottet Blutsaft innehåller järn i en form som tolereras av de flesta. Liksom för de andra järnpreparaten gäller det att inte överdosera för det finns flera tillstånd där det inte är bra med ett överskott av järn. Grönsaker, speciellt bladgrönsaker samt bröd bakat av långtidsjäst deg ger ett gott järntillskott men det är ofta klokt att ta en kontroll med exempelvis Multitest. för att se att man inte har för mycket eller för litet. Det vanliga blodvärden (S-Hb) visar bara hur mycket av det röda blodfärgämnet hemoglobin som man har i blodet och inte om man får för mycket eller för litet järn. För mycket järn kan göra blodet för tjockt och innebära en hälsorisk med ökad belastning på hjärta och cirkulationssystem. En delvis medfödd form av  är Hemokromatos där överskottet kan lagras in i lever och bukspottkörtel. Lätta former är vanligare än vad man har trott hittills.

På Tallmogården kan man få hjälp med sin trötthet både med medicinsk utredning, kost och motion samt kosttillskott och naturläkemedel. En 1-2 veckors period med "batteriladdning" kan göra susen och ge energi och kunskaper att ta hand om trötthetstillstånd hela året. Se även
Många mediciner ger trötthet som biverkan. Här hittar Du en  som har trötthet som en vanlig biverkan.


Trötthetslänkar:

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Bertil Dahlgren, uppdaterad 990622