Psoriasis, tips v 20 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Psoriasis tillhör de inflammatoriska sjukdomarna och den bakomliggande orsaken är troligen gemensam med de flesta andra inflammatoriska sjukdomarna. Behandlingsprincipen blir delvis gemensam och följer riktlinjerna under "Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

". Behandlingen vid Tallmogården är komplementär och det innebär att man kan (och bör) se behandlingen som ett tillägg till den behandling som man kanske redan har fått innan man kommer till Tallmogården. Det går ofta bra att kombinera behandlingarna men under ljusbehandling bör man för säkerhets skull inte prova några nya naturläkemedel och man ska tänka på de vanliga kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid en eventuell inledande fasta.

Psoriasissjukdomen kan manifesteras i olika svårighetsgrad, från att omfatta hela hudkostymen till diskreta små förändringar i naglarna.
 


Små knappnålshuvudstora 
håligheter i nageln

Utbredda "plack" som kan omfatta 
stora delar av huden. 
Tallmogården har lång erfarenhet av behandling av psoriasis och det finns en beskrivning av metoderna i boken "Tallmogårdens väg till hälsa", sid 204-205, av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag. Här följer ett utdrag ur texten: 

Psoriasis
Psoriasis är en relativt vanlig hudsjukdom med varierande förlopp och svårighetsgrad. Ca 1 % av befokningen drabbas. Olikstora hudområden, ibland små fläckvisa områden, ibland stora sammanhängande hudpartier, angrips. Hudförändringarna karaktäriseras av rodnad, irritation och ofta kraftig - stearinliknande - fjällning. Psoriasis går ofta i skov. Vid mycket svåra former kan även leder angripas och de förändras då som vid polyartrit (ledgångsreumatism). Även naglar och hårbotten kan angripas. Sjukdomen är relativt vanlig hos i övrigt friska männinskor som inte underkastar sig några speciella restriktioner beträffande mat och dryck.
 I huden finner man en ökad, ohämmad tillväxt av hornhudens cellager, vilket ger den typiska fjällningen. Det tycks föreligga en störning av fettomsättningen, men troligen är även kolhydrat- och proteinomsättningen samt leverfunktionen påverkad. Många psoriasispatienter har förhöjda kolesterolvärden i blodet och fjällningen består till stor del av kolesterol. Både ärftliga, miljömässiga och psykiska faktorer tycks spela in vid uppkomsten av psoriasis. Även infektioner, t ex tandgranulom, kan vara utlösande.

Behandling
Den biologiska behandlingen av psoriasis syftar till att avlägsna påtagliga psykologiska, miljöbetingade och fokala (infektionshärdar) orsaksfaktorer. Dieten syftar till att normalisera den störda ämnesomsättningen. För att motverka den höga kolesterolhalten i blodet är vår psoriasisdiet fri från animaliska fetter som smör isterflott och charkuteriprodukter. Den är fettfattig och innehåller endast s k kallpressade vegetabiliska oljor som är rika på fleromättade fetter: solrosolja, safflorolja linfröolja och liknande reformoljor. Animaliskt protein höjer kolersterolhalten och är olämpligt även av andra skäl, bl a för att för hög tillförsel av animaliskt protein (kött, fisk, ägg, ost och mjölkprodukter) enligt professor Wendt försämrar kapillärernas genomsläpplighet för näringsämnen. Vår psoriasiskost är därför från början helt vegetabilisk, dvs utan mjölkprodukter. Sådana kan dock efter något efter något halvår prövas genom tillförsel av mager filmjölk. Dessutom bör psoriasiskosten vara rik på råkost.
 Dietbehandlingen inleds på Tallmogården i regel (om inte patienten är alltför mager) med en 2-3 veckors råsaft-fruktsaft-grönsaksavkoksfasta. Utrensningen under fastan underlättas med linfröavkok och lavemang. Som fastedrycker använder vi gärna grönsaksjuicer, även mjölksyrade, men citrusfrukter bör undvikas. Efter fastan kan en råkostkur följa. Kosten vid psoriasis är principiellt samma kost som vi rekommenderar vid reumatiska sjukdomar och vid åderförkalkning.

Övrig behandling
Dietbehandlingen av psoriasis bör kompletteras med fysikalisk terapi och naturmedel. Som på hud och lever verksamma örter kan man omväxlande använda teer på åkerfräken, gullris, nässla, maskros, styvmorsviol, jordrök och skvattram. Av vitaminerna rekommederas A-vitamin - gärna som provitamin A, med 1-2 glas morotsaft dagligen, B-vitaminer t ex Bjästpulver eller ädeljäst 2-3 tsk dagl. E-vitamin 300-600 mg dagligen och C-vitamin. Vidare andvänds tillägg av andra vitaminer och mineraler som Dolomit, Kelp-tabletter mm.
 Som utvärtes behandling kan användas vegetabiliska oljor och tvål rekommenderas att användas med måtta.
 Överhettningsbad - helbad gärna med åkerfräkentillsats under 40- 60 min med badtemperatur upp till 40 grader rekommenderas. Övriga bad kan vara "tjärbad" och svavelklibad.

Att observera
En faste- och dietbehandling kan liksom alla annan biologisk terapi och fastebehandling ge upphov till en initial försämring, varför man inte bör avbryta behandlingen vid en eventuell försämring. Den biologiska behandlingen av psoriasis är långvarig och tålamodsprövande men leder ofta till påtaglig förbättring


Akupunktur är en behandlingsform som har visats ge positiv effekt vid psoriasis. Se vidare under: Akupunktur

Sedan boken skrevs har det tillkommit mera kunskap om kost och psoriasisbehandling. Svenska Psoriasisförbundet har gett ut en broschyr som vi brukar dela ut vid Tallmogården för den stämmer överens ganska väl med behandlingsprinciperna. Genom brevfrågor och patientkontakter framkommer det att det fortfarande finns hudläkare som inte känner till att kosten har betydelse vid psoriasis. Klicka på broschyren nedan för originaltexten från PSO!
 

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Frågan om hur stor del av psoriasispatienterna som kan vara känsliga för gluten har utretts ytterligare. Se: Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu De påvisar en förekomst av 16,6% av psoriatriker som har antikroppar mot gluten.

Citat: I Sverige har incidenstal på 0.35 % för barn och 0.39 % för vuxna påvisats. Coeliaki är överrepresenterat hos individer med diabetes mellitus (4.6 %), Downs syndrom (4.3 %), psoriasis (16.6 %) och dermatitis herpetiformis (> 70 %).:

Genom studier av andra liknande sjukdomar vet man att man kan ha en känslighet mot gluten utan att ha antikroppar i blodet. Då kan man ibland konstatera att det finns lokala reaktioner i tarmslemhinnan som beror på en allergisk reaktion mot gluten. Även om man inte har några tecken på laboratorieproverna som visar att det föreligger en immunologisk reaktion mot gluten kan det föreligga en känslighet och det bästa sättet att ta reda på om man får någon effekt med kosten är att prova under några månader.

Behandlingen av psoriasis är mindre krävande än den vid t ex inflammatorisk tarmsjukdom som behandlades i föregående veckas "hälsotips" Det räcker ofta med 1-2 veckors vistelse för att tillägna sig kunskapen och för att komma igång med behandlingen. Trots detta kan det vara svårt att få remiss för den som inte har råd att sätta av t ex en semestervecka för att ta itu med sin psoriasis. Om man framhåller att medicinerna i det långa loppet också kostar mycket pengar gör man kostnadsjämförelsen större rättvisa. Som läkare får man ofta, flera gånger per månad direktreklam angående patenterade läkemedel som används mot psoriasis och som kostar mycket pengar. Då finns det också finansiella möjligheter att investera i reklam eftersom de nya, kemiska medlen kan patenteras. Kosten och naturliga vitaminer och mineraler kan man inte ta patent på och det ligger bakom en del av bristen på riktad utbildning till läkarkåren angående kostbehandling.

Hälsoekonomi är en vetenskap som har kommit i ropet de senaste åren. I kalkylen bör man också räkna in de långsiktiga effekterna av olika behandlingar.
 Vissa psoriasisbehandlingar medför långsiktiga (och kostsamma!) biverkningar såsom cancer. Det kom en aktuell rapport om ökad hudcancerförekomst efter PUVA-behandling:

Malignant melanoma in patients treated for psoriasis with methoxsalen (psoralen) and ultraviolet A radiation (PUVA).
Av författarna Stern_RS; Nichols_KT; Väkevä_LH
Vid Department of Dermatology, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, MA 02215, USA.
Publicerad i tidskriften New England Journal of Medicine, 1997 Apr 10, 336:15, 1041-5
Studien är relativt liten men indikerar att det kan vara ökad risk för malignt melanom om man har fått många behandlingar med PUVA-metoden.

Biverkningarna på lång sikt med kostomläggning enligt programmet vid Tallmogården är däremot av trevligare karaktär: Skydd mot cancer (Visat för högt intag av frukt och grönsaker). Lägre blodtryck, mindre fetma och lägre blodfetter med minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Om Du har egna tips om kurer, behandlingar eller länkar av intresse vid psoriasis är vi tacksamma för komplettering till denna sida! 
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2001-02-12