Handikapp, tips v 30 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Tallmogårdens lokaler har handikappanpassning men det är viktigt att Du som har ett handikapp noga beskriver dina funktionshinder. Tallmogården har egen rehabiliteringsläkare och Du som kommer kanske för i första hand att utnyttja det som är speciellt med ett hälsohem kan också passa på att få en rehabmedicinsk genomgång. Tallmogården är en möjlighet även för Dig som har ett handikapp och som önskar en vistelse på hälsohem. I mån av tillgång till mottagningstid finns det också möjlighet att komma på polikliniska besök. Många personer med rörelsehinder har problem med den vanliga
husmanskosten som i allmänhet är för fattig på kostfibrer och som som ofta har för låg näringstäthet. Med andra ord: med
nedsatt rörelseförmåga har  man svårt att förbränna en stor mängd kalorier varje dag. Då behöver den mat som man
intar hålla en hög andel vitaminer och mineraler i förhållande till kaloriinnehållet. Med en kost sammansatt enligt
principer för häloskost är det lättare att åstadkomma och "på köpet" får man också en kost som underlättar att
inte gå upp i vikt.


En patientförening är ett gott stöd och där kan man få goda råd och även möjlighet att träffa andra som har samma
typ av funktionshinder. NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation för människor med neurologiska sjukdomar och handikapp.

NHR:s uppgifter är att företräda medlemmarnas intressen när det gäller vård och rehabilitering, hjälpmedel, socialförsäkring, tillgänglighet i bostäder, arbetsplatser, offentliga miljöer m.m.

NHR är en ideell organisation av människor med neurologiska handikapp. Det finns 120 NHR-föreningar över hela landet med sammanlagt 15.000 medlemmar. 


Handikappinstitutet arbetar för att ge människor med handikapp ökad livskvalitet genom tillgång till bra hjälpmedel. Institutets uppgifter är bl. a. att stimulera forskning och utveckling, prova nya hjälpmedel samt informera och utbilda. Handikappinstitutet drivs av staten och Landstingsförbundet. 


Länkar:

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren, uppdaterad 980724