Hösnuva, tips v 18 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 

Hösnuva eller med andra ord allergisk rhinoconjunctivit är ett mycket vanligt problem under vårsäsongen beroende på att pollen ofta orsakar besvären. Pollenhalten i luften varierar från dag till dag och nedan hittar Du bl. a. en länk till rapporter om pollenhalten i luften. Allergier kan ha olika yttringar och vissa allmänna symtom som trötthet och huvudvärk har ofta samband med allergier. Den allergiska snuvan, allergisk rhinit, och bindhinnekatarr, konjunktivit, hör oftast ihop och är den vanligaste yttringen av en pollenallergi. Eksem kan också vara det huvudsakliga symtomet och  kan förekomma ensamt eller i kombination med ett eller flera av de nämnda symtomen vid pollenallergi.


Näsan och luktsinnet är mycket viktigt för smakupplevelsen och ibland är ju näsan också ett arbetsredskap som för dessa deodorantkontrollanter. I samband med en kraftig hösnuva blir ofta luktsinnet kraftigt nedsatt. Även vid andra yrken kan dock allergin ha stor betydelse för hur vi klarar av jobbet med tanke på att trötthet och andra allmänna sjukdomssymtom ofta förekommer tillsammans med de mera vanliga yttringarna!
 
Tips om behandling: Vanlig allergimedicin såsom Clarityn och Teldanex används flitigt i vårt land mot hösnuvesymtom. Vid Tallmogården kan Du få prova kompletterande behandling med nässköljning (). En kanna tillverkad vid Gamla Stans Krukmakeri (Krutis) för metoden finns att köpa och i egenvårdsprogrammet kan Du få hjälp att komma igång med tekniken. Fördelen är att kroppen inte utsätts för några kemiska medel förutom kroppsvänligt saltvatten. En likaledes kemikaliefri behandlingsmetod är  som visat sig vara mycket effektiv i många fall mot allergi.
En allmän princip vid Tallmogården är att stärka kroppens immunförsvar med flera helhetsinriktade metoder och naturläkemedel och örtmediciner ingår ofta i programmet. I Kina, och i många andra länder
från fjärran Östern, litar man ännu på månghundraåriga örtkunskaper, då man upprätthåller sin hälsa. När våren och pollentiderna kommer, rekommenderar de österländska specialisterna en ört vid namn Perilla, som är släkt med mynta. Vid tester har man funnit att perilla-örten hjälper vid både atopiskt eksem och allergisk snuva.
Att en allergi bryter ut eller ger sig till känna på nytt efter att ha varit i ett lugnt, kanske helt symtomfritt läge är inte ovanligt. Det är den totala belastningen av allergiframkallande ämnen som har betydelse i många fall. Ett utbrott av allergi kommer då ofta om man har utsatts för flera ämnen samtidigt och det kan vara det som ligger bakom det kända faktum att många med pollenallergi kan klara säsongen genom att äta hälsokost under pollensäsongen. Senare när pollensäsongen har gått över kan man märka att det går att "fuska" utan att allergisymtomen kommer tillbaka.
Uppdatering 970516: Aftonbladet har en artikel idag om nackdelar och biverkningar med allergimediciner. Det ger stöd för förslaget att testa komplementär behandling vid hösnuva. Följ länkarna till tidningssidorna!
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Några allergilänkar:

 

 

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Om Du har tips om behandlingar och råd vid allergier är Du välkommen att höra av Dig för en komplettering till denna sida! Länktips mottages.

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren, uppdaterad 980501