Cancer- tumörsjukdomar, tipsv 16 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
 

 

Många faktorer i vår omgivning ökar risken för cancersjukdomar. Vid Nya Tallmogården samlas kunskap om hur man kan minska risken att man drabbas av sjukdomen. Vi utnyttjar den samlade kunskapen från Tallmogårdens tidigare hälsohemsverksamhet tillsamman med modern stress- och näringsforskning. För dig som är intresserad av förebyggande insatser finns en sammanställning av både gamla och nya tips på denna sida.
Nedan följer ett sammandrag ur boken: TALLMOGÅRDENS VÄG TILL HÄLSA, Praktisk biologisk medicin av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, sid 139-147.

Kompletterande biologisk cancerterapi

Cancer är enligt den biologiska medicinens uppfattning en allmän sjukdom och inte som hittills officiellt har hävdats, en lokal sjukdom. Skolmedicinen anser att en cancersvulst primärt bildas på ett ställe och därifrån sprids till övriga delar av kroppen. Behandlingen består huvudsakligen i att operera bort tumören, bestråla den och att ge "cellgifter" (cytostatika). Man skär bort så mycket som möjligt och som är nödvändigt för att avlägsna tumören helst radikalt, och det är givetvis önskvärt, men det räcker sällan med enbart denna behandling. Strålning och cellgifter ger dessutom tyvärr ofta svåra biverkningar som kan skada patienten allvarligt.
 
 

Dr J Issels biologiska cancerterapi

Josef M. Issels, MD
Nov. 21, 1907 - Feb. 11, 1998
http://www.issels.com/

Den mest kände och erkände läkaren för biologisk cancerbehandling var dr Joseph Issels från Tyskland. Han bedrev biologisk cancerterapi av mycket hög klass. Han använde alla idag tillgängliga metoder för att bota cancer. Tumörerna behandlas dels konventionellt (och dessutom avlägsnas alla s k härdar, foci) och dels aktiveras immunförsvaret på olika sätt. Dr Issels har dokumenterat hur cancerpatienter med svår, ibland generaliserad cancer kunnat överleva i över 30 år på biologisk cancerbehandling.
  Dr Issels säger i likhet med andra biologiska läkare, att alla cancersjukdomar är sista länken i en lång utvecklingskedja som börjar med flaskmjölk (ersättning för modersmjölk) eller den första antibiotikakuren (som hämmar immunförsvaret). Sedan går det vidare med amalgamplomber, rotfyllningar, gifter i miljön, stress, tobak, sprit, kaffe, sötsaker och framför allt en felaktig kost. Cancer beror, bl a enligt dr Issels, i sista hand på självförgiftning och bristande träning av immunförsvaret då vi sällan får klara av våra infektioner på egen hand utan rutinmässigt behandlar dem med antibiotika och febernedsättande medel.
  I sitt hemland, forna Västtyskland har han fått alltmer officiellt erkännande och anlitadesbl a av tyska regeringen som sakkunnig i cancerfrågor. Hans bok är för övrigt en ypperlig lärobok i biologisk medicin: Joseph Issels "Mehr Heilungen von Krebs", Helfer Verlag, E Schwabe, Bad-Homburg, utgiven 1973.

Biologisk cancerbehandling

Hur behandlar man då cancer biologiskt? Först och främst ges konventionell cancerbehandling. Man behandlar och tar om möjligt bort tumören. En stor tumör är så belastande för kroppen att den vid snabbt sönderfall kan översvämma blodet med giftiga sönderfallsprodukter och i sämsta fall döda patienten. Därför tar man alltid bort alla tumörer som går att operera.
  Sedan ger man också vid "strålkänsliga" tumörtyper relativt svaga strålbehandlingar på tumörområdet efter operationen för att hämma cancerspridningen och förstöra eventuella kvarvarande cancerceller. Även cytostatikaterapi förekommer och accepteras för cytostatikakänsliga tumörformer.
  Dessutom försöker den biologiska medicinen att på olika sätt stimulera immunförsvaret, och det gör man bl a med feberterapi. Man försöker med olika metoder att framkalla en feberreaktion. Man ger s k "feberstötar" med regelbundna intervaller. De i Sverige använda naturmedlen för injektion - mistelpreparaten Iscador och Helixor - brukar bl a ge en mild feberreaktion, vilket är positivt i detta sammanhang. Iscador och Helixor har enligt seriösa utländska undersökningar även en svag cancercellhämmande effekt.
  Som ytterligare immunstimulerande terapi kan man ge naturmediciner av typen Echinacea (Echinaforce, Echinagard), se Tallmogårdens lista. Även BCG- (Calmette) vaccination har använts i immunstimulerande syfte.
  Feber kan också framkallas med s k överhettningsbad. Genom febern kan man ibland få ett påtagligt sönderfall av tumörvävnad. Vi har viss erfarenhet av denna behandling på Tallmogården. Patienter med metastaser har hos oss behandlats med överhettningsbad och metastaserna har ibland gått tillbaka.
  Ofta har patienterna kroniska infektioner på olika ställen i kroppen, t ex i tänder, tonsiller, blindtarm, äggstockar, urinrör, divertiklar eller gallblåsa. Alla infektioner måste bekämpas och sjuka organ eventuellt avlägsnas. Tarmfloran bör saneras dels genom kosten och dels genom att tillföra fysiologiska bakterier.
  Inom biologisk cancerterapi vidtar man således en mängd åtgärder som alla syftar till att minska belastningen på organismen, att hämma cancercellväxten och att stärka immunförsvaret. Kosten är härvidlag mycket viktig. Många forskare anser att köttrik kost gynnar vissa bakterier som bildar toxiner (gifter) och att det vid stekning av kött i fett bildas cancerogener. Det är därför viktigt att man har en fysiologisk tarmflora och att tarmfunktionen är god.  Vid fiberfattig fett- och proteinrik normalkost uppstår lätt förstoppning och cancerogena substanser bildas av gallan genom bakteriell påverkan och dessa cancerogener gynnar uppkomsten av vissa cancertyper och belastar den cancersjuke. Vår kostbehandling vid tumörsjukdomar beskrivs mer detaljerat i boken.

Fysisk träning

Utöver nyss beskrivna kompletterande behandlingsåtgärder vid tumörsjukdomar ingår bl. a. systematisk träning i vårt behandlingsprogram. Patienterna uppmanas att successivt öka sin fysiska aktivitet och stimuleras av oss till olika former av motion. Vi rekommenderar till de patienter som är i god kondition gärna också lite svettdrivande motion, t. ex. joggning. En något längre joggingtur ger bl. a. en lätt ökning av kroppstemperaturen, förbättrar blodcirkulationen och ökad syretillförsel till cellerna. Om man därtill lägger den avstressande motionens psykiska välgörande effekter, bör allt detta tillsammans öka den cancersjukes läkningsutsikter.

Psykoterapi

Den tumörsjuke befinner sig i regel i en svår livskris och behöver ha möjligheter att tala ut om sina problem och tid att bearbeta dem. Vi som arbetar på Tallmogården försöker att ge de sjuka möjligheter att tala ut, ge viss krishjälp och stödterapi. Den relativt rena oförstörda lantliga miljön, stillheten och de vackra omgivningarna i södra Dalarna erbjuder fina förutsättningar till rekreation och kraftsamling.

Det finns flera utländska undersökningar som visar att biologiska helhetsbehandlingar ger entydigt bättre behandlingsresultat än endast konventionell terapi. Detta till trots att t ex dr Issels i regel får ta hand om de allra sämsta och av den officiella medicinen uppgivna patienterna. De kommer vanligtvis först när konventionell behandling har sviktat och då är immunförsvaret oftast skadat av bl a cellgifter och möjligheterna att hjälpa med biologiska behandlingar är små. Ändå lyckas han och även andra biologiskt inriktade cancerspecialister att bota eller förbättra förvånansvärt många cancersjuka. Det är fascinerande att se vad man kan göra med biologisk terapi även i situationer där man skulle tro att det inte finns några chanser kvar till bot eller förbättring.

För referenslista se sid 146 i boken. 


De senaste åren sedan boken skrevs har det kommit flera rapporten om kostens betydelse och immunförsvarets inverkan på tumörsjukdomar. Vid Tallmogården tillämpas komplementär medicinsk behandling och vanliga mediciner kombineras med de biologiska metoder som nämnts. En princip som är viktig är att understödja kroppens eget immunförsvar och att ge en god näringstillförsel.Om Björksocker:
Ett vanligt björksocker kan tillsammans med en aromatisk förening stoppa tillväxten hos cancerceller. Upptäckten har gjorts av en forskargrupp vid Lunds Universitet i samarbete med japanska forskare, rapporterar TT. Forskarna i Lund har upptäckt att just cancerceller är extra sårbara för naftylxylosid, en kombination av björksocker och ett aromatiskt ämne. Ämnet bromsar delningen i cancercellerna. Om tillräckligt stor dos av ämnet tillförs upphör delningen av cancercellerna helt, medan den bara halveras hos friska celler. Varför cancercellerna är så mycket känsligare för ämnet kan forskarna ännu inte förklara. Det överraskande resultatet kommer att presenteras i facktidskriften Cancer Research. 

Djup ventrombos och cancer, hur starkt är sambandet? Djup ventrombos och
lungemboli kan vara det första symtomet på en dold cancer. Flera
undersökningar har bekräftat sambandet, som ändå är kontroversiellt.
http://www.medicallink.se/news/index.phtml?nid=334

Ökande antal cancerpatienter använder sk. komplementära metoder
Källa Cancer Datum 1998-08-17
Studie länkar koloncancer till diabetesmedicin
Källa Howard Hughes Medical Institute Datum 1998-09-01
Fett i kosten har länge varit kopplad till en ökad risk för olika cancerformer. Men man har inte kännt till mekanismerna bakom sambandet. Nu presenterar forskare från Howard Hughes Medical Institute, resultat som tyder på att en proteinreceptor inuti cellerna kan vara länken mellan lipider och cancer.Ny behandlingskombination för tjocktarmscancer Källa Nature MedicineDatum 1997-11-25
En amerikanskt forskargrupp har funnit ett sätt att öka terapieffekten av 5-flourouracil (5-FU) vid behandling av tjocktarmscancer. 5-FU är idag den effektivaste kemoterapeutiska drogen som används vid tjocktarmscancer. Samtidig injektion av Vitamin E och pyrrolidinedithiocarbamat (PDTC) ökade den anticarcinogena effekten av 5-FU hos möss som bar på humantumörer. Flera av mössen fick en fullständig regress av sina tumörer. Vitamin E och PDTC är sk antioxidanter.
Samma effekt erhölls in vitro när forskarna kombinerade antioxidanterna med antigen 5-FU eller ett annat kemoterapeutikum, doxorubicin.
Tilly J. L. et al. Nature Medicin, November 1997
Kastan M. New & Views.

Nyheder Pesticidrester kan give brystkræft
 • En ny dansk undersøgelse har kortlagt, at kvinder der får brystkræft har en højere koncentration af pesticider i kroppen, end kvinder der ikke får brystkræft. Det er professor i miljømedicin Phillipe Grandjean fra Odense Universitet der kommer med den opsigtsvækkende undersøgelse.
 • Phillipe Grandjean har undersøgt femten år gammelt blod fra 10.000 kvinder for at studere langtidsvirkningerne af indtag af pesticider. Pesticider indtages gennem rester i madvarer. Phillipe Grandjean mener det er et bevis for, at pesticidrester i fødevarer rent faktisk er skadelige, hvilket er blevet bestridt fra flere sider tidligere.

 • Han fortæller at man under undersøgelsen jagtede en østrogenlignende effekt, og at det var den man fandt. Hele undersøgelsen er endnu ikke offentliggjort, men det forventes at ske indenfor kort tid. (M. Thorn, Aktuelt, forsiden, Radioavisen, A. Bech-Danielsen, Politiken, 1. sektion 3)

  Resurser
  Cancer och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, Box 9509, SE-102 74 Stockholm
  E-postFax: 08-19 70 21 Tel: 08-587 215 00
  Cancer och Allergifonden Inedalsgatan 17, 112 33 Stockholm, tel: 08-653 47 60
  Cancerhjälpen Reprovägen 10, 183 64 Täby, tel: 08-756 70 00
  Sveriges Cancersjukas Riksförbund, SCR Karlbergsvägen 48, 100 31 Stockholm, tel: 08-31 82 05
  Telehjälpen Riksföreningen för Cancersjuka & Cancerforskning Östgötagatan 36, 116 25 Stockholm, tel: 08-720 30 81

  Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
  http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under

http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu