Vårdepression,tips nr 13 från Helhetsdoktorn
Depression

Naturmedel

Johannesört

Serotoninstärkande

SAM-e och 
B-vitaminer

Frågor och svar

Länkar

Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

När ljuset återkommer efter en lång nordisk vinter är det inte alltid som man blir så pigg som man förväntar sig. Vårdeppighet är vanligt och många kommer också in i en depression av varierande grad och längd. Nya Tallmogårdens metoder grundar sig på metoder för att att stödja kroppens funktioner så att man bättre står emot yttre påfrestningar. Nedan följer ett utdrag ur boken "Tallmogårdens väg till Hälsa" av dr Karl-Otto Aly med aktuella kompletteringar. 

Med depression menas sänkt stämningsläge av mera påtaglig och allvarlig natur. Hos alla människor kan stämningsläget variera beroende på olika upplevelser, svårigheter och motgångar. Normal depressivitet - "deppighet" - brukar de flesta människor kunna hantera, bearbeta och klara av. Det finns dock ett antal depressionstillstånd av svårare art som kräver både medicinsk och psykologisk behandling. 

En äkta depression kännetecknas av nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet, allmänt ointresse, hämning av olika mänskliga aktiviteter och i svåra fall självmordstankar och självmord. Man skiljer mellan olika former av depression. Svårast är den djupa depressionen eller melankolin. Den kräver i regel läkemedelsbehandling med s k antidepressiva och ofta sjukhusvård. Lättare s k reaktiva depressioner kan bero på motgångar i arbetslivet, förlust av nära anhörig , skilsmässa o d,. 

Förutom sådana utlösande händelser samverkar troligen många andra faktorer vid uppkomsten av olika depressioner. Det kan vara ärftliga och sociala faktorer, neurotiska störningar i personligheten, miljöfaktorer och livsstilen (kosten, B-vitaminbrist, tobak, alkohol, kaffemissbruk) som gemensamt förorsakar depressionen. Neurotiska störningar kan behöva behandlas med psykoterapi, jagstärkande och insiktsgivande, och psykologhjälp behövs ofta för att arbeta sig igenom sen sorg eller en livskris. Negativa faktorer i livsföringen bor om möjligt elimineras. Det finns även s k mano-depressiva tillstånd där depressionsperioder varvas med perioder av onaturlig upprymdhet - mani. Även här gäller det att komma åt psykosociala bakgrundsfaktorer. Slutligen finns det även involutions- eller åldersdepressioner hos äldre människor beroende på understimulering, isolering, arteriosklerotiska förändringar i hjärnan, hormon- eller nutritionsbrister o d. De kan te sig något annorlunda än de typiska depressionerna och kan lätt förväxlas med åldersdemens. Även dessa depressioner kan påverkas genom psykosociala åtgärder, livsföringskorrektion, förbättrad mänsklig kontakt och med läkemedel. I stort sett skall alla depressionstillstånd behandlas konventionellt, psykologiskt-psykiatriskt - med läkemedel - och socialt. 

Vad den biologiska medicinen därutöver kan bidra med är att stimulera till en allmänt sund och rytmisk livsföring och att påtala riskerna med vissa moderna livsmönster och (o)vanor. Regelbunden motion ökar blodcirkulationen (även i hjärnan) och har en allmänt stimulerande och harmoniserande inverkan på människan. Både tobaksbruk, alkohol- och kaffemissbruk kan medföra depression och dessa riskbeteenden bör om möjligt avvecklas. Detsamma gäller för missbruk av sömnmedel och andra beroendeframkallande droger. En påverkan i riktning mot en sundare livsstil kan vid djupare depressioner i regel bli möjlig först när patienten genom medicinering lyfts ur den djupaste sjukdomsfasen och blivit tillgänglig för psykologisk påverkan. 

Naturmedel/vitaminer
Lättare reaktiva depressionstillstånd kan, förutom av psykoterapi, eventuellt påverkas gynnsamt av följande naturmedel. Johannesört (hypericium perforatum) har en mot depressioner aktiv komponent - hypericin - som verkar milt stämningshöjande. Man kan också dricka en kopp johannesörtte morgon och kväll i 2-3 månaders tid eller ta Johannesörttabletter 1-2 tabl 3 ggr dagligen lika länge. Ett registrerat naturmedel, "Lugn och Ro" innehåller både Johannesört och vändeört och kan användas i samma dosering. Johannesört kan framkalla ljusöverkänslighet och ge s k ljusdermatit. Milda lugnande medel som vändeört, meliss, humle och ljung kan ibland ersätta tyngre medel av typen Valium och Sobril. 

Av vitaminerna är det framför allt vitamin B1 (tiamin), vitamin B6 (pyridoxin) och B12 (cyanokobalamin) som är aktuella. Brist på dessa vitaminer kan framkalla depression och de bör tillföras extra vid förmodad brist eller profylaktiskt. Det gäller speciellt för vitamin B6 som kvinnor i klimakteriet och p-pilleranvändare kan lida brist på. B-komplex-vitaminpreparat helst med B12 rekommenderas, även jästpulver eller jästtabletter kan användas. Vidare kan lecitin, som finns i stor mängd i nervvävnaden - åtminstone teoretiskt påverka våra själsliga funktioner, bl a minnet i gynnsam riktning. Efter att det viktiga kapitlet skrevs har det kommit till ny kunskap ffa om Johannesörtens användning. Det finns 6 registrerade naturläkemedel som har godkänts för behandling av lindrig oro som baseras på Johannesörten.

Movina  innehåller Johannesört. På den svenska marknaden har hittills johannesörtpreparat kritiserats på grund av en alltför låg dosering. Ref Läkartidningen 25/-97. Den kliniska dokumentationen pekar på att man bör dosera minst 600-900 mg per dag för att få en god terapeutisk effekt. Movina innehåller 300 mg Johannesört per tablett. Doseringen är på 2-3 tabletter per dag, vilket ger en dagsdos som stämmer med den kliniska dokumentationen.

Hyperiforce är framställt av Johannesört, Humle och Citronmeliss, samtliga väldokumenterade medicinalörter med rötterna i traditionell folkmedicin och väl kända för sin rogivande och lugnande verkan.

Esbericum innehåller ett standardiserat hypericum-extrakt med 0,25 mg hypericin per kapsel. I Tyskland är Esbericum ett registrerat läkemedel och drygt hälften av all Esbericum skrivs ut av läkare.

"Lugn och Ro" som nämns ovan har nu också registrerats som naturläkemedel.

Calmigen tabletter Innehåller ren Johannesört. Godkänd indikation: Traditionellt använd vid lätt nedstämdhet och vid lindrig oro.

Kira tabletter.  Innehåller ren Johannesört.
Godkänd indikation: Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga insomningsbesvär.

Preparaten är inte registrerade för egenbehandling av depression men i samråd med din läkare eller Tallmogårdens läkare kan man behandla lättare depressioner. Preparaten har mycket få biverkningar och de är ej vanebildande. Man har heller inte sett några fall av ljuskänslighet och de interagerar heller inte på ett negativ sätt med syntetiska läkemedel. Dock tar det tid innan medlet ger effekt och eventuellt tar det längre tid jämfört med syntetiska "lyckopiller". OBS! Påpekande från läkemedelsverket 980401:
Det har vid olika tillfällen gjorts övertramp i marknadsföringen av godkända naturläkemedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum). Denna marknadsföring har riktats mot såväl allmänhet som allmänläkare och psykiatriker. Läkemedelsverket önskar göra följande klargöranden.  Det finns idag fyra naturläkemedel (Calmigen, Esbericum, Kira och Movina) som godkänts för
användningsområdet "Traditionellt använt vid lätt nedstämdhet". Dessa produkter innehåller enbart johannesört som verksam beståndsdel. Samtliga fyra godkännanden har ur säkerhets- och effektsynpunkt baserats på beprövad erfarenhet (litteraturuppgifter) och ej på produktspecifika
studier. På senare tid har intresset för johannesört ökat, bland annat med anledning av en metaanalys som publicerats i BMJ (1996;313:3). Studierna har gjorts vid annan indikation: depression diagnostiserad med bland annat Hamilton depression scale. Författarna konkluderar att ytterligare studier behövs vad gäller depressionsbehandling, framför allt vid långtidsanvändning. Såväl studier som jämför olika johannesörtpreparat som dosjämförande studier och studier som jämför johannesört med andra antidepressiva medel efterfrågas. Merparten av de studier som ingår i metaanalysen har gjorts med andra preparat än de som godkänts som naturläkemedel i Sverige.

I marknadsföringen har förekommit att man jämfört effekten av olika naturläkemedel endast utifrån hur stor mängd extrakt som ingår per tablett/kapsel. Sådan jämförelse är vilseledande. Växtextrakt kan vara olika koncentrerade och/eller framställda med olika extraktionsmedel. En sammanvägning av dessa faktorer, men allra helst jämförande studier, krävs för en adekvat bedömning.
Läkemedelsverket anser att ingen av de fyra ovan nämnda produkterna har visats vara bättre än de andra ur säkerhets- eller effektsynvinkel.

För information om johannesört, läs gärna artiklar publicerade i Information från Läkemedelsverket nr 1997:4 och 1997:7Serotoninstärkande, tryptofanrika livsmedel
 
Ananas Fikon
Avocado Pekannötter
Banan Plommon
Cashewnötter Tomat
Choklad Valnötter
Uppgift: SLV: Lena Bergström

SAM-e och B-vitaminer
SAM eller SAM-e = S-adenosylmet(h)ionin(e) är ett aminosyraliknande ämne som förekommer i kroppen naturligt och som har betydelse för många processer i kroppen. En av dessa är kroppens syntes av det skyddande fettämnet myelin som finns runt nervcellerna. Låga nivåer av SAM förekommer hos patienter med depression och även hos mång med symtom som liknar demens. Ett tillskott av SAM-e visat sig vara effektivt för vissa personer med depression. Kroppens tillverkning av SAM är bl.a beroende av vitamin B12 och folsyra. Enzymstörningar kan minska kroppens produktionen av SAM. I USA är SAM-e använt som tillskott vid en hel del tillstånd men det är en naturlig substans och det gör att det kan vara svårt att engagera ett läkemdelsföretag att lansera det som läkemdedel. Den relativt stora kostnaden för en läkemedelsregistrering får man inte tillbaka när man inte kan patentera medlet. Förhoppningsvis kan man utnyttja det i Sverige som kosttillskott men man ska inte glömma bort att det är många andra kostfaktorer som B-vitaminer och tryptofan som också är viktiga att tillgodose vid depressioner.
Tills vidare kan Du i Sverige bara få det utskrivet som Extemporeeller köpa det som kosttillskott men då utan läkemedelsrabatt. Se t.ex.
SAM-e som kosttillskott via Naturelab.com

Frågor och Svar

Jag undrar om det finns någon forskning eller dyl. om hurvida johannesört påverkar fertilitet eller graviditet?
G A

Svar:  Johannesört är ju allmänt använt och det har säkert används av många tusen gravida utan att man har noterat några kända risker. Allmänt gäller dock för naturläkemedel att de inte är testade och godkända för användning under graviditet i Sverige. 
Det finns också tecken på att Johannesörtpreparaten kan öka nedbrytningen av 
olika hormoner i kroppen och även öka omsättningen av p-piller så att effekten 
kan försvagas.

Mikael Nordfors,  leg. läk och författare till boken Hypericum & depression" + flera artikalar om Johannesört berättar att det fanns för ett år sedan en del djurförsök angående fosterskadande effekter av Johannesört som inte visade på några risker. Det finns heller inga spontana rapporter om fosterskadande effekter på människa trots miljontals behandlingsår. Personligen avråder han ej sina patienter att ta Johannesört under graviditet mot bakgrund av detta. Detta är dock ett beslut som man ska ta i diskussion med sin läkare och hans ställningstagande får inte ses som att han rekommenderar alla att göra det. Den grundläggande rekommendationen att inte egenbehandla med naturmedel vid graviditet måste följas och ev avsteg därifrån ska ordineras av läkare med kunskap angåend naturmedels användning under graviditet. 

Länkar:
MEDIVIA Information på svenska om depression. Bl. a. testformulär.
Vinterdepression
 Antidepressiva läkemedel ökar risken för blödningar
Individualterapi-Dansterapi: Birgitta Nilsdotter
Glutenintolerans - celiaki
Limbo är tänkt att vara en informationskälla för de som berörs av depressionssjukdomar på ett eller annat sätt.
Bio-Brite Norden AB
Kosttillskott när mat inte räcker till. Magnesium vid depression
Ny ledtråd till depression
Nya ”lyckopiller” säljs på nätet (Artikel i Aftonbladet)

The Hypericum and depression home page
St. John´s Wellness
St. John's Wort FAQ
Winter Depression Program, Columbia
Information about SAD
SAD: Light & melatonin
Melatonin Review
S-adenosylmethionine (SAMe)


Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu

Bertil Dahlgren uppdaterad 2001-08-03