Biolightmetoden, tips v 11 vid Nya Tallmogården Spa & Livskvalitetcenter
Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Biolight metoden är en "nygammal" metod som baseras på behandling med enfärgat ljus i varierande styrka, pulsering och våglängd. Metoden används för att behandla skador och sjukdomar lokalt och/eller via akupunkturpunkter. Ljuset appliceras via en handflatestor givare, som hålles över lokala punkter på kroppen eller svepes över besvärsområden. Det har kommit en del frågor angående metoden främst från patienter med whiplashskador och därför passar jag på att tipsa om en undersökning som har utförts vid Rehabcentrum i Västerås, dr Göran Lindh.

En pilotstudie (inledande, mindre studie) har utförts med syfte att undersöka om en ny version av Biolight behandlingsprogram har effekt på kroniska whiplash skador. 10 patienter med whiplashskador och en patient med kronisk huvudvärk ingick. Biolightbehandling gavs i två omgångar med behandling en gång i veckan, totalt 10-17 behandlingar. Som ett komplement gavs Biolight´s vitamin och mineralkomplex.

Biolight Vitamin & Mineralkomplex 
 Innehållsdeklaration:  6 tabletter innehåller:


A-vitamin 600µg Kolin  24mg 
Betakaroten    6mg Inositol  40mg
D3-vitamin     6µg PABA  40mg
E-vitamin 200mg Kalium    28mg
Bioflavonidkomplex 300mg Kalcium 100mg
B1-vitamin 100mg Magnesium 300mg
B2-vitamin     4mg Zink 150mg
B3-vitamin (niacin)     6mg Järn   12mg
B3-vitamin(niacinamid)   10mg Zink  18mg 
B6-vitamin   30mg Mangan    3mg 
Folsyra   24mg Koppar  1,8mg
B12-vitamin  400µg Krom  125µg
Biotin    20µg Selen  125µg
B5-vitamin  200µg Molybden   125µg

Biolight Vitamin-mineral komplex innehåller EJ: vete, jäst, salt, socker, vax, mjölk eller majs-allergener.
Dosering: För att uppnå optimalt resultat tillsammans med Biolight-behandling bör 6 st tabletter intagas
i samband med måltid. Efter avslutat behandlingsomgång bör doseringen sänkas till 2-6 tabletter
dagligen, beroende på kroppsvikt och hälsotillstånd.

Tre veckor före första ljusbehandlingen började patienterna inta rekommenderad dos av vitamin- och mineralkomplexet. Behandlingen gav vissa effekter men ingen långsiktig trend. Under eller efter denna period valde fem av patienterna att avbryta behandlingen, samtliga med motiveringen att effekten av behandlingen ej var tillräckligt bra. De sex kvarvarande patienterna utgör patientmaterialet i studien. Den nya versionen tillämpades på dessa kvarvarande patienter och de erhöll tre Biolightbehandlingar i veckan. Effekten på helhetstillståndet, smärta, huvudvärk, sömn, humör, minne/koncentration, aktivitetsnivå och upplevd effekt av behandlingen uppskattades.

Gruppen förbättrades i samtliga undersökta tillstånd/symtom. Det begränsade patientmaterialet och avsaknaden av kontrollgrupp gör att resultaten av denna pilotstudie måste tolkas med stor försiktighet. 


Egen kommentar: Förhoppningsvis går man vidare med en kontrollerad studie. Det borde vara lätt att konstruera en lampa som innehåller en vanlig glödlampa för att behandla en kontrollgrupp. Åtskilliga tidigare studier angående näringstillskott visar att ett sådant tillskot enbart kan räcka för att förbättra smärttillstånd, se t ex den svenska undersökningen om selen vid växtvärk under "Nya rön om Selen. Jag är beredd att ställa resurser till förfogande om man vill lägga en del av undersökningen vid Tallmogården. 
Vid Tallmogården belyses olika metoder för behandling bl a i föreläsningen på temat "Manuell Terapi och Fysikalisk Medicin". Att behandla med fysikaliska metoder, rörelseenergi, värme/kyla, elektromagnetism mm har en lång tradition. En historisk översikt ges, från Joseph Gray´s Electro-magnetic machine och fram till våra dagars fysikaliska terapiapparater.

Många Tallmogårdsgäster tar upp funderingar angående olika behandlingsmetoder. Som enkel tumregel när man ska preliminärbedömma en metod brukar jag tipsa om "3 T"
Har en Terapiform: Tradition (traditionell användning som exempelvis akupunktur och den manuella medicinen) och/eller Teori (teoretiskt underlag förenligt med ett vetenskapligt synsätt.)

Har du som terapeut eller patient erfarenheter av Biolight-metoden är du välkommen med tips och kommentarer. Under tre års tid har det inte kommit någon intresseanmälan från Biolight AB men erbjudandet kvarstår.
Alexander Markus har fått en inbjudan att testa PCD 2000 metoden. Mera information finns i en utbildningsvideo från Plejad Film AB (Tel/fax. 0560-331 30)
 Länkar:
Biolight
BioLight
Innovationsmarknaden

PCD 2000-metoden:
Hälsoanalys enligt PCD 2000
Plejad Film AB: Tel/fax. 0560-331 30


Denna sida updateras inte längre och har fått en bättre adress under
http://www.helhetsdoktorn.nu : Helhetsdoktorn .nu
Bertil Dahlgren uppdaterad 2001-01-29