Sexsidan

Har fått ny adress http://www.helhetsdoktorn.nu
som under rubrik till "Fråga Helhetsdoktorn"

Det kommer många frågor om sjukdomar och tillstånd som rör sexuella problem
till frågesidan . Här  kommer en redogörelse för
hur man kan förbättra dessa funktioner med kurer och behandlingar som används inom
komplementär, biologisk medicin. Läs här först innan Du skickar in Din fråga.
Det finns en uppsjö av kurer och preparat med påstådd verkan och man kan vara säker
på att majoriteten har obetydlig effekt (utöver den psykiska )
Sidan innehåller ingen porr, erotik eller sexuella bilder utan ren medicinsk information
med inriktning på komplementärmedicin.


Impotens 
Utredning 
Behandling 
Mannens klimakterium
Gifter och droger
Länkar

Impotens

Impotens eller bristande sexuell förmåga hos mannen kan ha många både kroppsliga och
själsliga orsaker. Bakomliggande psykiska problem kräver i regel långvarig psykoterapi,
eventuellt familjeterapi. Enligt nyare undersökningar är tobaksrökning en vanlig orsak till
impotens, detsamma gäller för riklig alkoholförtäring. Vid vissa former av impotens finner
man en överproduktion av prolaktin (som vid kvinnlig bröstcancer). Den höga prolaktinhalten
kan behandlas med läkemedel men troligen också förebyggas genom en fett- (och kött-) fattig
kost.

Förutom en allmänt sund livsstil, utan cigaretter men med mycket motion och en fullvärdig
kost rekommenderas vid Tallmogården följande: Ginseng i olika former, eventuellt i kombination
med olika mineraler och vitaminer som i Gericomplex, 1-2 kapslar per dag, E-vitamin (ev. i
vetegroddolja) 300-600 mg per dag, Rysk rot som liknar Ginseng, pollenpreparatet Cernitol 3-6
tabl per dag. Vid förmodad mineralbrist ev havsalger, t ex Super. Kelp, ca 6 tabletter dagligen.
 Ur "Tallmogårdens väg till hälsa" av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets Förlag, sid 178.Utredning:
Bakom problemen kan det ligga en sjukdom eller ett bristtillstånd och det är viktigt med en medicinsk utredning. Även vid hälsohemmet kan man göra en del av utredningen och ta en
del prover. Hormonanalyser tas som tilläggsprover till . Det är dock en fördel om
utredningen är gjord innan Du kommer till hälsohemmet för hormonanalyserna tar ofta längre
tid än de övriga proverna. 

Behandling
Kostbehandling
Vid vissa former av impotens och nedsatt erektionsförmånga kan blodcirkulationen vara
nedsatt p. g. a åderförfettning eller som man vanligen säger: åderförkalkning. Inom den vanliga
medicinen kan man operera men det är endast i undantagsfall som det går att operativt åtgärda
en nedsatt cirkulation i underlivsorganen. Dean Ornish har visat att man kan få förfettningar
i kranskärlen i hjärtat att gå tillbaka med den kost som beskrivs under:  . Det
finns inte några liknande studier där man har undersökt blodcirkulationen i penis men det finns
anledning att prova den behandlingen ändå då man vet att åderförkalkningen är en generell,
allmän sjukdom som innefattar i stort sett hela kärlsystemet. Med andra ord: Hjälper det i hjärtat
så borde det hjälpa även i andra organ.

Ytterligare ett skäl till att använda kostbehandling är att den i många fall kan ersätta exempelvis
blodtrycksmedicinering. Många blocktrycksmediciner påverkar sexuella funktioner negativt och
på så sätt har den alternativa kosten positiv betydelse även för sexlivet.

För kvinnor är det en fördel med en kost som innehåller mycket växtsteroider som stärker den
egna hormonproduktionen. Det finns även möjlighet att använda ett naturmedel, Remifemin,
som innehåller östrogenliknande växthormoner. För män ska man tänka på att inte tillämpa en
extrem diet baserad på groddar då det kan bli för mycket av dessa hormoner. Det finns beskrivet
fall där män utvecklat gynecomasti (bröstförstoring) efter att ha intagit stora mängder
alfalfagroddar. Jag har sett att man rekommenderar bock-hornsklöverfrögroddar till män i stället
men om det är någon vetenskap bakom detta eller om det är ett utslag av den gamla signaturläran
(som får kineser m fl att i onödan jaga noshörningshorn och tigersnoppar som kärleksmedel) vet
jag inte. Jag är dock tacksam för alla tips och kompletteringar till denna sida.

Svala kläder, icke åtsittande underkläder
Spermieproduktionen fungerar bäst vid 35 grader. Åtsittande underkläder leder till att temperaturen
i testiklarna närmar sig 37 grader. En holländsk studie antyder att åtsittande underkläder försämrar
spermiekvalitén väsentligt. En grupp män lottades till att använda boxer shorts eller tajta underkläder
under sex månader, varefter de bytte till den andra typen av kalsong i ytterligare sex månader.
Under halvåret med åtsittande kalsonger försämrades spermiekvalitén avsevärt.

Akupunktur
Akupunktur har används sedan urminnes tider i asien som en viktig teknik i den traditionella medicinen. Enligt västerländsk forskning har man påvisat en hel del effekter på cirkulation och
på det hormonella systemet. Se mera under:

Ryggbehandling:
De behandlingar som ges vid Tallmogården är fördelaktiga för ryggens funktion och det kan
också tänkas att man får en förbättrad nervfunktion. Hydroterapibehandlingarna,
kurbehandlingar och växelbad är bl. a. mycket fördelaktiga för en nedsatt cirkulation. Vid
vissa former av diskbråck får man en påverkan på nerverna till underlivet (Cauda Equina
Syndrom) och det ger bl.a. känselnedsättning och urineringsproblem. Se mera under:
 och

Bättre kondition
Det är en god idé att förbättra den allmänna konditionen. Det i sin tur leder till bättre
blodcirkulation och verkar också avstressande. Mera om träningen positiva effekter
läser Du om här:

Bättre vikt:
För mannens hormonella tillstånd är det bättre med mera muskelmassa i förhållande till
fettmassan. För kvinnan kan dock en lätt övervikt vara positiv för sexualfunktionerna då
en del av det kvinnliga könshormonet östrogen produceras i fettväv. För kvinnor med
menstruationsstörningar kan en del av behandlingen vara att gå upp i vikt och vid manlig
impotens och lustlöshet kan en viktnedgång vara det som ska till i första hand.
Läs mera:

Stärk levern
Den största delen av våra hormoner omsätts i levern. Droger och alkohol belastar levern
och det är huvudsakligen där som skadan på hormonsystemet sker. Det finns en del
komplementärmedicinska behandlingar som man kan utnyttja för att stärka en sviktande
leverfunktion. Läs mera:

Prostata:
Behandla en prostatasjukdom  på rätt sätt. I vissa fall måste man använda en behandling
som motverkar den egna könshormonproduktionen men det är inte alltid som man får
upplysning om att det finns alternativ. Se mera under

Naturläkemedel och kosttillskott
Zink finns i hög koncentration i sädesvätskan och om det föreligger en brist kan produktionen
minska. Det leder via sk biologisk återkoppling eller biofeedback till en minskning av
testosteronproduktionen och nedsatt lust och potens. Magnesium är viktigt för muskulaturen
och naturfolken får ofta i sig betydligt mera magnesium än vad vi får i skandinavien. Rapport
om magnesiumbrist i skandinavien finns här:  För nerverna är B-vitaminer viktiga och
vid nedsatt nervfunktion där man kan misstänka att kosten har varit undermålig vad beträffar
B-vitaminer ger vi ofta en serie med Neurobioninjektioner för att snabbt fylla på förråden.
Frågan kommer ofta upp om vi inte redan får tillräckligt med vitaminer i husmanskosten
men så är uppenbarligen inte fallet. Mera om ett av vitaminerna finns att läsa i

Läkemedel som används vid impotens:
Caverjekt: Används i form av en injektioner.
Viagra. Tillgängligt än så länge bara efter licensförskrivning i Sverige. Du bör ha provat de andra
metoderna innan en licens kan ges. .
Dock finns det bedragare som marknadsför värdelösa örtblandningar under liknande namn
t.ex. Viagro.

Källa Datum 1998-08-27
Den amerikanska läkemedelsverket, FDA (Food and Drug Administration) presenterade i veckan nya siffror över antalet personer som dött efter att ha använt läkemedlet för erektionssvårigheter, Viagra (Sildenafil Citrat).
Viagra kom ut på den amerikanska marknaden under senare delen av mars 1998. Fram till juli månad hade 3.6 miljoner recept skrivits. Under den tidsrymden har enligt FDA sammanlagt 123 patienter som använt Viagra har dött. Av dessa inträffade 12 dödsfall hos utlänningar som vistades i USA, information kring 30 dödsfall var opålitlig och i ytterligare 12 fall visste man inte om patienten använt Viagra.
  Det är främst påfrestningar på kärlsystemet som har varit riskabla. Det går utmärkt att kombinera Tallmogårdens metoder och programmet vid hälsohemmet innebär att man minskar risken för sjukdom i hjärtat. Se mera under "Hjärtsjukdomar" ovan.


Gifter och droger
Gifter och droger påverkar ofta potensen negativt. Det är inte alltid som man tänker på att alkoholen har kraftig negativ inverkan. I början av alkoholintaget kan man luras att tro det motsatta eftersom det har en spänningslösande effekt och nervösa personer tycker då att sexlivet förbättras av alkohol. Som helhet sett har det dock motsatt effekt 
 
 
MANNENS KLIMAKTERIUM
Även män kan drabbas av klimakteriebesvär. Svettningar och vallningar är inte bara ett
kvinnligt problem. Brist på testosteron blir vanligare ju äldre man blir. Det drabbar inte alla
män, men runt 20 procent av män över 50 år har en brist.  ­ Symtomen är väldigt olika. Det
kan yttra sig som brist på energi och ork. Den sexuella förmågan kan avta liksom lusten.
Svettningar och vallningar är ett annat symtom. Snart sagt alla celler i mannens kropp är
beroende av testosteron. Vid brist på hormonet tappar man i muskelmassa och får mera fett.
Benstommen är också beroende av testosteron. Se bl. a. i artikeln
 
 

Testosterone replacement therapy improves bone mineral density in older men
who have low pretreatment serum testosterone concentrations.

Att en karl blivit lönnfet eller fått «gubbmage» kan vara ett tecken på testosteronbrist. Det är
känt att män med bukfetma löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och andra sjukdomar
i hjärta och kärl. I en studie vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fann man att bukfeta män
hade låga halter testosteron. Männen behandlades med testosteron och resultatet blev
överväldigande. Flera av de faktorer som anses ge högre risk för hjärt-/kärlsjukdomar och
diabetes påverkades positivt. Insulinresistensen sjönk. Patienterna fick lägre värden av
kolesterol och triglycerider. Bukfettet minskade med 10 procent och de kände sig
överhuvudtaget piggare, raskare och gladare, förklarar Per Mårin, som är androlog på
Sahlgrenska. Testosteronbrist tycks alltså ge liknande besvär som östrogenbrist, även om det
inte är alls lika välkänt.

S-testosteron kan tas som ett tilläggsprov vid  men analysen tar längre tid så det är
inte säkert att Du kan få svaret under torsdagen på Tallmogården om provet tas på måndag/tisdag.
De nödvändiga undersökningarna kan dock utföras och receptet rings därefter in till apoteket på
Din hemort.
Se mera om Testosteronplåster:


Länkar:
 
 
 
 
 
 

WIDESTRÖM är terapeut och sexolog.
 Psykoterapeut och Sexolog
 

 För ett hälsosammare sexliv.
 
 
 Tillbaka till Njursjukdomar:


Bertil Dahlgren 2001-01-26  nr:-.