Efter önskemål från en av Sveriges största kvällstidningar har  (förhoppningsvis tillfälligt)
den gamla varianten av Bluffsidan fått flytta utomlands. Nedan ligger bara
en redigerad "fegisvariant"
 

Klicka här för Bluffsidan
 
En av Sveriges kvällstidningar hade en gång  i min mening en mycket bra artikel där profesor Stephan Rössner berättade om en bluff som han blev utsatt för. Jag lade praktiskt nog bara en länk till arkivet  men sedan försvann artikeln och jag lade då ut ett klipp ur det viktigaste på en tillfälligt site. Skickade brev för ett år sedan och bad om kopieringslov som gick bra. Trots detta kom det klagomål och i stället för att länka kommer jag här i stället med egna ord berätta om bluffen:

Stephan blev mycket arg över bedrägeriet och sa:
 "Pillren är bluff - vi har testat"
Bantningsprofessorn Stephan Rössner rasade mot Fat Blocker


 


Han upplevde sig förlöjligad bland sina kolleger, men det kunde han leva med. Det var värre för patienterna som lurats att köpa en produkt som de trodde var granskad av honom.  Stephan Rössner, dåvarande professor på Karolinska sjukhuset, var mycket upprörd över den falska reklamen. Han förklarade att man inte inte blev smalare av att äta Fat Blocker. 
 Vetenskapliga tester påstods ha utförts av professor Stephan Rössner vid Karolinska sjukhuset men allt var bluff och preparatet hade ingen som helst verkan, berättade en rasande professor Rössner.

 Den fräcka - och falska - reklamkuppen hade gjort preparatet Fat Blocker till en kanonsäljare i landets hälsokostbutiker. En hälsokostaffärinnehavare var en av många som fått uppleva hysterin efter mirakelpillret.
 Det enda som folk frågade efter var Fat Blocker. 

Pillren sålde inte före reklamkuppen och hade varit  i det närmaste osäljbart i Sverige fram till veckan då reklamkuppen genomfördes.
 Med mirakelpillret som kosttillskott skulle överviktiga enligt reklamen kunna trycka i sig gräddtårtor om de så ville - men ändå gå ned i vikt. Vetenskapliga tester hade bevisat detta, var budskapet.
 Även Kvällstidningen lurades av påståendena om att medlet testats av Stephan Rössner. Därför skrev tidningen om det.
 Dåvarande chefen för överviktskliniken vid Karolinska sjukhuset berättade att han inte hade kunnat  kunnat arbeta under tre dagar, så många människor har ringt och frågat om pillret. Han som person hade förlöjligats bland sina kolleger, men det kunde han leva med. Överviktpatienterna hade för dyra pengar köpt en produkt som påstods ha blivit granskad av honom och de hade blivit oerhört lurade. 
 

Inget hände!
 Stephan Rössner berättar att han för ungefär ett år sedan blev uppsökt av en läkare som för övrigt figurerade i programmet "Vita rockar och svarta lögner" och som ville att Karolinska skulle testa ett nytt bantningsmedel. Preparatet skulle hindra matfettet från att tas upp av kroppen och i stället binda det i tarmen och låta det försvinna ut med avföringen. Gruppen  testade preparatet på 15 patienter, men det hände absolut ingenting, berättade Rössner.  Denna undersökning åberopades  nu som stöd för att Fat Blocker var en bra produkt och hans namn utnyttjades för att ge sken av att undersökningen var vetenskapligt gjord. Enligt den undersökning som de gjorde fanns det inga vetenskapliga belägg för att preparatet fungerade.

Kunderna ställde sig på väntelista för att köpa preparatet för 323 kronor per burk om 112 kapslar!
 Vem som producerar Fat Blocker framgick  inte av förpackningarna, däremot distribuerdes  pillret av Greenbow International AB i Malmö. Kvällstidningen ringde upp företagets VD J P  och frågade om han gick  i god för preparatet. Han berättade att de stödde sig på det test som skulle finns men han ville inte berätta varifrån han köpte preparatet. Kvällstidningen försökte nå läkaren (som också drev ett företag vid namn Massmedicus) men utan resultat 
Ett år efter kvällstidnings artikeln berättade Stephan Rössner att det inte fanns några som helst effekter i den synnerligen primitiva test de utförde. Den test de ville göra tackade företaget nej till; de lovade på  bluffmakarnas enträgna böner  att screena faeces, (fett i avföringen)  men patienterna hoppade av och de som fullföljde uppvisade ingen ökad fettutsöndring. Med detta 0-resultat gick man ut och åberopade positiva resultat! Flera engelska källor rapporterar liknande bondfångeri. SRö

På liknade sätt referades till Lunds universitet och jag kontaktade läkarkollegiet där och frågade om det var någon sanning i påståndet som fanns. De hade inte ens blivit tillfrågade......
Norge har sämre regler för naturmedel och förhoppningsvis kommer de att följa efter Sveriges och Danmarks regelverk när det gäller naturmedel. Till dess kan vi dock fortfarande läsa på den norska internetsidan. 

http://www.roseby.no/sunkost/sunkost.html
 
 

Tio bantningspreparat stoppades 1996 av konsumentverket

Ultra Slim Fast är bara ett av tio bantningsmedel som konsumtenverket inte godkände. Då som nu möter man mycket bluff inom branschen

Kungsbackaföretaget K INt Medicin AB ut och påstår att en kvinna gått ned 37 kilo på 55 dagar med mirakelpillret Ultra Slim Fast men företaget kunde inte visa någon som helst dokumentation på att detta var sant.
 Ultra Slim Fast var bara ett av ett av tio bantningspiller som konsumentverket slog ned på under 1995 och 1996. Eftersom de då inte hade kunnat visa på effekt. Nu 1999 är förhållandena förhoppningsvis bättre och de företag som har ordnat dokumentation kommer att tas bord från denna variant av listan. Skicka referenserna till bertil@dahlgren.pp.se
Kvällstidningen kunde publicera listan över de preparat som inte fick  marknadsföras som bantningsmedel då de inte hade någon som helst dokumenterad effekt. Bland preparaten fanns också ett par bantningsteer och bantningskrämen Thigh Cream, vilken tillverkas av New Life of Scanidinavia i Bromma och lanseras som "Krämen som smälter fett".
 Ursula Cronsten, avdelningsdirektör vid konsumentverket, har under årens lopp sett den ena mer hårresande reklamen efter den andra och berättade att marknadsföringen ofta är så grov att man på en gång kan se att detta måste vara bluff.  Det finns inga receptfria medel som man kan stoppa i mun så att fettet flyter bort.  Flera av företagen fortsätter sin vilseledande marknadsföring även efter att konsumentverket förbjudit den. Preparaten anmäls därför gång efter annan av människor som känt sig lurade.
 Först när konsumentombudsmannen fattat beslut om vitesföreläggande, brukar företagen dra in reklamen men handläggningstiden är för lång och man satsar på en snabb reklamkampanj. Det tar också tid att spärra postgirokonton och boxar. 

Bantningspreparat som konsumentverket stoppat 1995-1996:
 

Bantningspiller Företag
Fast-Slim Enter Med Sverige AB
Ultra Slim Fast Eltreda AB
Nya Ultra Slim Fast K INt Medicin AB
Minidiet Hälsorutan, Sundsvall
Free Diet Precurum AB
Nutri Slim AGB Trading
Nutri-Slim Nutri-Slim AB
Smal på Direkten Därtill AB
Herbalife Naturpost AB
Evening Primerose 
Oil-EPO New Trend i Strömstad AB
Bantningskräm Företag
Thigh Cream New Life of Scanidnavia
Bantningste Företag
Sonny Gem Te Viking Postorder, Piteå
Sou Tsian Te Unicare Products, Danmark 
 

Referens: konsumentverket

Bertil Dahlgren 990207

Tillägg: Aftonbladet hade tydligen glömt bort att de hade gett sin tillåtelse att citera detta.

Magnus Janson skrev:
> Det har kommit till vår kännedom att ni utan tillstånd publicerar
> artiklar på er wedsida hämtade ur Aftonbladet gällande ett
> bantningspreparat.
>
> Enligt upphovsrättslagen har ni gjort er skyldiga till olovligt intrång
> och vi måste be er att snarast ta bort den aktuella URL:en:
> http://dalnet.se/~dahlgren/risk/bluff.htm
>
> Gör ni det snarast kommer vi inte att tvingas agera vidare med rättsliga
> åtgärder.
>
> Mvh
>
> Magnus Janson
> Adm redaktör, Aftonbladet
>
> Magnus Janson
> E-mailadress: magnus.janson@aftonbladet.se
> Telefon: 08-7252000
>
> ----------------- End Forwarded Message -----------------
>
> Magnus Janson
> E-mailadress: magnus.janson@aftonbladet.se
> Telefon: 08-7252000

Svar:
Svar till Magnus Jansson, Aftonbladet
kopia till Konsumentverket, insändarsidan m.fl

Hej och tack för brevet! Jag försökte ringa men fick ingen kontakt så
jag mejlar en del förhandsinformation i stället.

Jag bifogar brevkopior och jag fick lov att citera Ab redan för ett år
sedan. Det gäller huvudsidan http://www.dalnet.se/~dahlgren/risk
och jag anser att det ska gälla för den underliggande länkade sidan
också. Jag ger mig inte utan strid... (Ab stämmer läkare som försvarar
sjuka och överviktiga patienter mot blufföretag) men det går säkert
att få till en bra lösning. Jag misstänker att Du har dålig kunskap
om den kommunikation som vi har haft främst med medarbetarna inom
hälsobilagan och jag bifogar en del gamla brevkopior sist i brevet.

Nu närmar sig ju våren och då kommer marknadsföringskampanjerna för
bantarpreparat. Snabbt ut med annonser eftersom det tar några veckor
innan konsumentverket kommer ut med sitt vite.

Det vore väl skönt om alla tidningar kunder enas om att inte ta in
annonser om preparat som saknar all vetenskaplig dokumentation, till
att börja med och för att göra det enklare inriktat på de bantnings-
preparat där man lätt kan se att det gäller preparat som tidigare
har fällts. De kommer ju under nya namn men innehållsförteckningen
avslöjar de flesta. Konsumentverket kontaktade mig tidigare med
anledning av uppropet på "Risksidan" och bad mej kontakta dem om det
kom något nytt och Du kan gärna höra av Dig till kollegor
på andra tidningar och till konsumentverket. Alla preparat som
fälldes kan knappast betecknas som "bluffpreparat" men det
var marknadsföringen som fälldes. Rätt använt kan de ha sin
funktion som näringstillskott, t.ex. Herbalife och Nutrilette
m.fl. men det måste ske inom ett program för att det ska kunna
fungera för vikten. Enligt den marknadsföring som skedde då
fungerar det inte. Sidan är ju snart 4 år gammal och det är
dags att skriva om den. Då vill jag göra det med underlag av
fakta och inte genom hot! Kompletterande uppgifter mottages
tacksamt, gärna direkt från företaget.

Tacksam om Du tar in nästa upplaga av detta brev även till
insändarsidan.

Med vänlig hälsning
Bertil Dahlgren
Läkare och webmaster på "Risksidan"
990207