Risksidan
 
De flesta åtgärder inom medicinen har förutom den önskade effekten även biverkningar. I vissa fall kan riskerna vara stora. Inom området friskvård och egenvård finns det också en del biverkningar och risker som man inte alltid tänker på. Även naturläkemedel och egenvårdsprodukter är förenade med risker och biverkningar. Dock är det en hel del att tänka på och nedan samlar jag ihop en del rapporter om biverkningar och risker som man kanske inte alltid tänker på. Om Du har råkat ut för något oväntat eller fått en biverkan av en behandling är jag mycket tacksam om Du vill rapportera om det: Skicka tipset till: Bertil Dahlgren (bertil@dahlgren.pp.se) Eller fax 023-133 30 Det går också att ringa mej: 070-548 98 20 om det är bråttom, t. ex smittade produkter osv. Om Du vill få  meddelande direkt när det kommer ett tillägg till Risksidan så kan Du skicka in E-postadressen och skriv Risklistan
Aftonbladet 980110
Nedan redovisas bara kortare kommentarer för överskådlighetens skull. Du kan kontakta mej om du vill ha utförligare referenser. Välj denna sida när Du har tröttnat på "Ghostbusters"

Biverkansrapportering:
 
På svenska: 
Läkemedelsverket/biverkningar
Norrland: Regionalt Centrum
RiskRonden och RiskRonden Special
På engelska 
Om Hudreaktioner och läkemedel
PharmWeb and its Services 
FDA
Konsumentlänkar:
Allmänna Reklamationsnämnden
Jorden runt med marknadsrätten
Klagomålshantering- en viktig del i strategisk kundvård.
Konsumentverket:
Konsumenter i Samverkan
Konsumentvägledning
Plus Hemsida
Råd & Rön med "Svarta Listan"
Samhällsguiden

Naturläkemedel: Biverkningarna ska vara dokumenterade på förpackningen.
Naturmedel: Man behöver inte uppge eventuella biverkningar men de flesta gör det ändå.
 
De flesta biverkningar ska rapporteras. Klicka här för ifyllnadsanvisningar
Blankett (ca 50 kB)
A-vitamin
Akupunktur
Alternativhälsan
Anjo GB 8
Beta-karoten 
Bio Cardio
Blutsaft
C-vitamin
Cernitol
Curbicin
D-vitamin
E-vitamin
Echinacea
Echinaforce
Echinagard
Efamol
Esbericum 
Esperitox
Eskimo 3
Fiskolja
Folsyra
Fungoral
Ginko Biloba
Gink- Yo
Ginseng 
Glanique
GLA-olja
Glukosamin
Grapefruktjuice
Havre
Hyperiforce
Johannesört
       i trafiken
Jättenattljusolja
Järn
Kalk
Kan Jang
Kinesisk örtmedicin
Kiropraktik
Kwai
Lindra Plåster
Melatonin 
MicroMagic
Movina 
Naturgodis
New Age
Nyandlighet
Omega 3
Pikasol
Pistagenötter
Preglandin
Provivo Ginkgo
Psoriasis-salvor
Q10
Remifemin
Samarin
Schampo: Hälsa
Seredrin
Tea Tree Oil
Valeriana
Vegankost
Vätskeersättning
Xenical
Zink
Det senast uppdaterade tipset kommer överst i denna lista

Glukosamin
En studie visar på risken att glukosamin sulfat kan bidra till utveckling av insulinresistans. Glukosamin är ett ämne som många äldre har brist på och som har betydelse för broskbildningen. Vid ett möte under våren för det årliga "Experimental Biology scientific meeting" i San Diego, Kaliforninen, varnades för att kosttillskottet kan bidra till sämre blodsockerkontroll för de som har diabetes.
Personer som har diabetes ska tänka på att kontakta sin läkare för extra blodsockerkontroller om man börjar med ett tilllskott av Glukosamin. Glukosamin finns bl.a i Lediblett samt i flera tilllskott med glukosamin i olika former i produktnamnet..

Johannesört
Personer som tagit Johannesört har blivit känsliga för ljus. Det finns också interaktioner med många vanliga läkemedel som gör att man alltid bör diskutera behandlingen med sin läkare.
  En 40-årig kvinna som har använt Johannesört för panikångest under ett års tid noterade
att hjärtat började slå ojämt och hon drabbades av hårda hjärtslag.
Läs mera:
Det finns dock inte några misstankar om att enbart Johannesört skulle ge några biverkningar.
Flera  kliniska studier har visat att effekt och säkerhet vid  behandling av nedstämdhet och lättare depressioner  är mycket god. Många års behandlingserfarenhet,  i Tyskland visar samma sak och mycket få biverkningar har rapporterats. 
Det finns dock ingen anledning att avbryta en framgångsrik behandling med Johannesört om man använder vissa mediciner. Ta dock upp det med Din läkare och gör en extra kontroll så snart som möjligt. Om Du tänker påbörja en behandling så ska Du ta upp det med läkaren så att man kan ställa in behandlingen på bästa sätt. 
Pressrelease från  Hälsokostrådet
Pressmeddelande från Läkemedelsverket
Använd tills vidare inte Johannesört utan att ta extra kontroller beträffande halten i blodet av följande läkemedel: Warfarin (Waran), Ciklosporin (Sandimmun) Digoxin (Digoxin, Lanacrist, Lanoxin). Teofyllin (Teofyllin, Theo-Dur, Euphylong) Vissa andra antidepressiva läkemedel ska inte tas i högre dos tillsammans med Johannesört. Du som redan tar ett antidepressivt läkemedel ska trappa ner under läkarkontroll om Du vill byta till Johannesört. Det har påståtts att interaktion även skulle påverka effekten av p-piller. Det man sett är några fåtal fall av mellanblödningar, en mycket vanlig bieffekt vid intag av p-piller. Inte i något fall har man sett att samtidigt intag av p-piller och johannesört skulle leda till ofrivillig graviditet. Dessa uppgifter finns inte styrkta i några offentligt publicerade uppgifter varken i Sverige eller internationellt. Till dess att man har fått mera kunskap ska man se till att man tar PP regelbundet och inte hoppar över tablettintaget. Att man slutar med Johannesört, blir mera deprimerad, glömsk och missar att ta PP innebär sannolikt en större risk för en oönskad graviditet.


En eventuell bieffekt av Movina (Johannesört): 
Efter att jag solat (sommaren -99) i samband med Movinakonsumtion fick en kvinna pigmentförändringar i pannan. Dessa har inte försvunnit under vintern 2000.Signaturen RS vill varna för naturläkemedlet Hypericum Forte (Johannesört) i kapsel,
tillverkare PharmaVita BVBA Postboks 54  Brandbu Norge. Detta sk. naturläkemedel kan ge
tarmblödningar. Bara efter 2 kapslar. Detta medel såldes via telefonnr.042-4901807
i Sverige i höstas, men denna firma verkar inte existera längre. De svarar aldrig när man ringer. Däremot vill PharmaVita BVBA ha betalt för returnerade kapslar i burk, som ej var öppnad.
990427

Bantarbrev om MicroMagic
Nya bantarbluffar på gång. Aktuellt under hösten är ett utskick med reklam för MicroMagic 
På framsidan står det "bantningsbrev utg.01/99"
En bild på en äldre karl som "plötsligt började gå ner i vikt - utan att vara hungrig eller känna andra obehag!" 
En professor Anthonty Rose i USA har vigt sitt liv åt att ta fram detta underbara piller.
Det fungerar så att fettförbränningen accelererar. Om man ställer upp och blir en av företagets testpersoner så behöver man bara betala halva kostnaden för en månads piller. Man kan dessutom vinna en Bli-ny-dag i Stockholm eller en resa till sydeuropa för 2  pers. Om man tar detta erbjudande så får man dessutom ett överaskningspaket som är värt 500 :-.
  Det ska kosta  endast 298:- mot det normala 596:-. 
  " Vi glädjer oss åt att kunna hjälpa dig av med dina överflödiga kilon "

Jag menar att det skulle vara mera rätt att skriva:
Vi glädjer oss åt att kunna hjälpa dig av med dina överflödiga pengar.
 

Xenical och hälsosamma oljor
Xenical blockerar ett ämne i tarmen som transporterar fett från tarmen till blodet för vidare ransport till levern. Flera personer som har tagit ett tillskott av jättenattljusolja, fiskfettolja eller liknande 
tillskott som innehåller essentiella fettsyror ("vitamin F"), har fått tillbaka de symtom som de behandlade från början, t.ex ledvärk, ögontorrhet, PMS och trötthet. Det som redan äter en fettsnål kost tar upp dessa tillskott bättre och det är en av anledningarna till att en vegetarisk kost ofta rekommenderas vid flera sjukdomstillstånd. Vid samtidig Xenicalbehandling fungerar detta inte och det är då rekommendabelt att man intar dessa medel tillsammans med en fettsnål måltid där man utesluter Xenical. Den som redan äter en fettsnål vegetarisk kost får ingen positiv effekt ytterligare av Xenical. Det kan visa sig att det är flera fettlösliga ämnen som är nödvändiga på lite längre sikt och där Xenical på motsvarande sätt försämrar upptaget. Det är alltid risker när man laborerar med kroppens naturliga funktioner. Bertil Dahlgren 990703

LÄKEMEDEL OCH TRAFIK 
Ny trafiknykterhetslag 1 juli 1999.   Även medel  avsedda för egenbehandling kan vara riskabla i trafiken då de kan ge trötthet.  Även Du som utför säkerhetsarbete inom flyg och järnväg ska undvika att ta dessa medel utan att rådgöra med läkare. Om De tas på rätt sätt vid rätt tidpunkt kan man undvika riskerna i de flesta fall.  Här hittar du listan över en del medel för egenbehandling som kan påverka din förmåga att köra bil. Även Du som plockar örter för eget bruk kan tänka på möjligheten att man råkar ut för trafikfarlig trötthet. 
 

 • (Inom parantes de ämnen som påverkar körförmågan) 
  • Baldrian-Dispert  (valeriana)
  • Beviplex forte mixtur  (innehåller alkohol)
  • Ferritamin  (innehåller alkohol)
  • Kira  (johannesört)
  • Lixir S  (innehåller alkohol)
  • Movina  (johannesört)
  • Neurol  (valeriana)
  • Valerina Dag  (valeriana)
  • Valerina Forte  (valeriana)
  • Valerina Natt  (valeriana)
  • Vitatonin  (innehåller alkohol)
  • Vitatonin forte  (innehåller alkohol)
  Läs mera om trafikfarliga läkemedel: http://www.apoteket.se/aktuellt/trafik.html 

  Q10
  Signaturen M rapporterar: Jag har provat Q10, men fick sluta. Jag fick vansinnigt ont fr a i benen, men också i händerna. Riktig sprängvärk. Det försvann när jag slutade med tabletterna och har
  inte återkommit. 

  PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET 98-11-24
  Förorenad havre farligt för glutenintoleranta
  En studie i Göteborg har visat att havre möjligen skulle kunna användas i kosten för glutenintoleranta. Analyser visar dock att risken är stor att havre som säljs i butikerna är förorenad av gluten från vete, råg och korn.

  Föroreningen kan ske redan i odlingen eller i samband med transport eller lagring, och vid förädlingen. Detta är tillåtet enligt den så kallade spannmålskungörelsen, en förordning som tillåter att t.ex. vete, råg, korn och havre är förorenade med andra spannmålsprodukter upp till 5%.

  Eftersom det idag inte finns något företag som säljer "ren" havre, och det heller inte föreligger någon entydig ändring av kostrekommendationen för glutenintoleranta, kan inte Svenska Celiakiförbundet rekommendera glutenintoleranta att äta havre. Detta innebär att tidigare information som gått ut till pressen angående havre i den glutenfria kosten varit ofullständig, vilket medför en hälsorisk för glutenintoleranta och orsakar förvirring både hos de intoleranta och deras omgivning. 

  Kommentar från Svenska Celiakiförbundet

  - Det är mycket olyckligt att det återigen sprids ofullständig information via massmedia om havre i den glutenfria kosten. Det skapar osäkerhet och förvirring bland de glutenintoleranta som nu bjuds på havrekakor av vänner och bekanta, säger Anders Lindström kanslichef på Svenska Celiakiförbundet.
  - Förutom att det inte finns någon ren havre att köpa framkommer det inte heller i notiserna som publiceras i dagstidningarna att havrestudien i Göteborg endast omfattar vuxna försökspersoner. 
  - Det finns ännu många "om" och "inte", som måste bort innan havre kan ingå i den glutenfria kosten, avslutar Anders Lindström. 
  SCF har varit i kontakt med TT (Tidningarnas Telegrambyrå) och har också skickat ut pressmeddelande till nyhetsbyråer, tidningar och TV:s nyhetsredaktioner. Information skickas också till förbundets förtroendevalda runt om i landet. Vår förhoppning är att dessa åtgärder ska leda till att våra medlemsgrupper får korrekt information snabbt och att ingen ska riskera sin hälsa på grund av massmedias ofullständiga information. Representanter från förbundet kommer att närvara vid Läkarstämman i Göteborg där man under torsdagen denna vecka bland annat ska diskutera havre i den glutenfria kosten. 
  Ytterligare information om havre i den glutenfria kosten samt om spannmålskunngörelsen finns i förbundets medlemstidning Bulletinen som bör komma ut till medlemmarna denna vecka.

  Svenska Celiakiförbundet, Box 1160, 171 23 Solna
  tel: 08-730 05 01 fax: 08-730 05 02 http://www.celiaki.se

  Fungoral  Schampo
  Vi har tidigare varnat för Tea Tree olja som kan ge allergiska reaktioner men även med det läkemedelsregistrerade, receptfria schampot Fungoral finns det underlag för att man ska få allergiska reaktioner. Medlet godkändes för import från Grekland i april -98 och importören är Cross Pharma AB, Täby 
    Signaturen GA vill rapportera risken för personer som är känsliga för färgämnen att använda Fungoral mjällschampo. Själv är han allergisk mot s. k. azofärgämen men har klarat sig bra från allergier under åren genom att undvika dessa färgämnen. Hans reaktioner på dessa är annars framförallt nässelutslag. 
    Förra hösten fick han emellertid tillbaka dessa besvär utan att förstå varför. Han var så illa däran däran vid ett tillfälle att han var tvungen att uppsöka akutmottagningen där han fick Cortison- och adrenalinbehandling. Blodprov för att upptäcka något nytt ämne som han blivit allergisk mot gav inget resultat. Av en slump läste han innehållsförteckningen i den nya flaska Fungoral mjällschampo köpte för en tid sedan och upptäckte då att färgämne E127 finns i schampot. Detta färgämne är han allergisk mot men han hade inte kopplat ihop sin allergireaktion med användning av schampot i höstas. Han är glad att han kom på sambandet men tycker det är mycket anmärkningsvärt att ett sådant färgämne måste finnas i ett schampo som skall masseras in i hårbotten och sitta kvar i fem minuter. Schampot rekommenderas av barnavårdscentralerna till småbarn som har skorv. 

  Egen kommentar: Jag har också svårt att förstå varför det ska vara ett allergiframkallande färgämne med och dessutom hör det till de kemiska ämnen där man har sett ökad risk för cancer vid kontakt med ämnet. Bertil Dahlgren
  Ginseng 
  Ginseng har en stimulerande effekt på kroppen och på immunsystemet. 

  • Örten har använts som  tilläggsbehandling vid cancerbehandling med syfta att stärka kroppens försvar. En faktor som kan innebära en risk är att vissa hormonkänsliga bröstcancertumörer växer fortare i närvaro av det kvinnliga könshormonet Östrogen. Ginseng innehåller ginsenoider som delvis har östrogenliknande effekter (De är s.k. fytosteroler). Man har därför satt detta faktum i samband med att vissa kvinnor som haft bröstcancer och intagit ginseng har fått nya knutor i brösten. Ginsengpreparat tros kunna förvärra bröstcancer. 

  • 2 författare: Albertsson M; Seiving B: skriver i en artikel; 
   Ginseng ger biverkan ej bot vid bröstcancer: Läkartidningen: 93:30-31:2670,2672 (1996) 
   "Många kvinnor med bröstcancer tar naturmedel, t.ex. ginseng och Remifemin. Detta är en tveksam behandling då patienter med bröstcancer p. g. a. hormoneffekt kan få både bröstsvullnad och underlivsblödning". Egen kommentar är att detta huvudsakligen gäller Remifemin som är ett naturmedel med östrogen effekt som ges vid klimakteriebesvär. 

   Ginseng har studerats med avseende på verkan vid olika cancerformer bl.a. av författarna     Yen TAK ; Choi SY, vid Laborator of Cancer Patolog, Korea Cancer Center Hospital, Seoul. och de skriver i artikeln: Cancer Epidemi Biomarkers Rev; 4(4):401-8 1995 att man får en positiv effekt vid bl. a. lever och tarmcancer men att man inte kan se varken negativ eller positiv effekt vid t. ex. bröstcancer, livmoderhalscancer, blåscancer och sköldkörtelcancer. 
   Egen kommentar: Troligen är ginseng ett bra tillskott vid cancersjukdomen men det kan finnas viktiga undantag och jag är tacksam för tips från allmänhet och kollegor så att vi kan ge säkrare råd om kosttillskott vid bröstcancersjukdomen. BD
   Länkar: 
    Medical Tribune: Soy products, ginseng may slow  the growth of breast-cancer cells
   Omfattande artikel på engelska: HERBAL THERAPIES FOR CANCER: 

  • Vissa mag-tarmbesvär som gasbildning och diarré finns rapporterade. 
  • Passerar över i modersmjölken. 
  Psoriasissalvor:
  Det förekommer att hudfärger och salvor försäljes utan tillstånd och 
  utan att det framgår att de innehåller kortisonpreparat. Köparen kanske tror att 
  det är en naturmedicin som man behandlar med men i själva verket är det 
  ett starkt kortisonpreparat. 
  Några varnande exempel: 
   1. Varning för SKIN-CAP avsedd för psoriasisbehandling m m 
   Danska myndigheter har i en serie produkter med namnet SKIN-CAP  funnit kortison utan att det har angivits i produktinformationen. Produkten är inte godkänd som läkemedel. SKIN-CAP (schampo, lotion och spray) har sålts i Danmark mot mjäll och torr hud. Vid kontakt med representanter för tillverkaren framgår att produkten är avsedd för behandling av psoriasis, men den har inte heller godkänts som läkemedel i Sverige. Försök att lansera SKIN-CAP som kosmetisk och hygienisk produkt i Sverige har gjorts. SKIN-CAP har inte accepterats på grund av dess avsedda användning vid psoriasis samt dess innehåll av zinkpyrition. Detta ämne får enligt kosmetikabestämmelserna endast förekomma i produkter som sköljs av efter användning. Läkemedelsverket vill med denna information varna läkare och privatpersoner för SKIN-CAP om den trots allt skulle komma ut på marknaden. 
   Se mera http://www.mpa.se/sve/obs/skincap.shtml 
   2. Psorial är en salva som säljs direkt till patienter med olika hudsjukdomar. Analys har visat att salvan innehåller två starka kortisonderivat utan att detta uppges på förpackningen. Försäljningen är olaglig och användning av salvan kan medföra risk för bestående biverkningar. Läkemedelsverket har förbjudit vidare försäljning av Psorial och varnar för användning av preparatet. Läkemedelsverket har informerats av danska myndigheter om att man vid kontroll funnit kortisonderivat i hudsalvan Psorial, vilken har sålts i Danmark. Innehållsdeklarationen ger ingen uppgift om att läkemedlen, triamcinolon och halcinonid, ingår. Mängden av dessa kortisonderivat motsvarar innehållet i receptbelagda kortisonpreparat. Enligt uppgift säljs Psorial också i Sverige direkt till patienter med psoriasis eller eksem. Psorial klassas som läkemedel dels för att det marknadsförs som behandling av hudsjukdom och dels för sitt innehåll av kortisonderivat. Vid okontrollerad behandling med starka kortisonsalvor finns risk för biverkningar som påverkan på kroppens egen kortisonproduktion eller bestående hudförtunning och sprickor i huden (striae). Särskilt allvarligt är det om salvan används under längre tid på barn med ex. böjveckseksem. Läkemedelsverket har förelagt om omedelbart stopp av försäljningen med vitesföreläggande om 200 000 kr. Patienter som använder Psorial bör kontakta läkare för råd om fortsatt behandling. I regel skall behandling med starka kortisonsalvor trappas ned successivt enligt läkares ordination.   Läs mera: http://www.mpa.se/sve/press98/980720.htm
  Schampot Hälsa
  Innehåller örter som kan skada ögonen: 
  Läs mera

  Alternativhälsan 
  Gert och Gun Hallengren är ute på turne igen. 


  (FOLKETS HUS ing å-sidan, Falun 23/2 kl 19.00 Fri entré).  Konsumentprogrammet PLUS hade satt stopp för ett fullkomligt hänsynslöst företags vilda framfart bland försvarslösa kunder. Det var frågan om ett företag som kallade sig Alternativhälsan och som utgav sig för att göra sakkunniga hälsokontroller. Alla som deltog i kontrollerna visade sig genomgående lida av ett stort antal svåra sjukdomar, för vilka de erbjöds en dyr mirakelmedicin som Alternativhälsan sålde. Mängder av människor lät sig luras av företaget innan PLUS avslöjade bluffen. En av programmets reportrar genomgick hälsokontrollen (med dold mikrofon) och därpå hälsokontroll på ett vanligt sjukhus. Enligt Alternativhälsan var reportern i det närmaste dödssjuk, medan läkarkontrollen visade att det enda hon led av var fotsvamp. Företaget har nu gått i konkurs.         LENA BRUNSTRÖM  Läs mera

  Plus: 24 mars 1997 
  Slut på hälsocirkus Reporter: Sverker Olofsson Vi har tidigare talat om Alternativ Hälsan och Nadins Hälsohem AB. Ägarna Gert och Gun Hallengren åkte runt och ställde diagnoser. Sen sålde de preparat för att komma till rätta med sjukdomarna. Nu är den här hälsocirkusen slut sedan företaget begärts i konkurs. Det är inte aktuellt med någon rekonstruktion eftersom ägarna inte anser att det går att driva verksamheten längre. 


  New Age och sekter
  I begreppet New Age inräknas ett brett spektrum av tekniker för egenvård och mental träning där man kan hitta mycket som är värdefullt. Det finns dock risker med att engagera sig i nya, okända läror eftersom det kan röra sig om det tråkiga fenomenet sekter. En sekt kan definieras som en odemokratisk gruppering som uppfattar allt utanför "den egna kretsen" som ett hot som måste bekämpas. Mera om hur dessa fungerar och tips för att undgå att luras finns i följande länkar där Du  också hittar organisationer som kan hjälpa dem som har fastnat: 
  Religiösa sekter av Carl Gunnarsson.   Sektinfo
  Vi levde fyra dar  med en säljsekt    Föreningen FRI informerar bl. a om problem med  Herbalife


  LIVSFARLIG VÄTSKEERSÄTTNING!
  Den nyutgivna boken "Bebisboken"  innehåller svårtolkade uppgifter om hur man använder  vätskeersättning. Förlaget Alfabeta kommer nu att dra in boken. Enligt författaren Anna Toss har man faktagranskat boken och den innehåller inte några andra tvetydigheter. Små barn är väldigt känsliga och minsta fel i vätsketillförseln  kan få allvarliga konsekvenser. Det är bättre att föräldrar till magsjuka barn söker läkarhjälp så snart som man är osäker.
  Bonnier Online
  Vätskeråd (på engelska)
   

  Bio Cardio (tidigare sålt i Sverige under namnet Fat Blocker!!) Biocardio: 
  Norsk hämnd för norgehistorierna? Att sälja räkavfall som bantningsmedel kanske lyckas delvis igen. Förra året uppgavs det binda 12 gånger sin egen vikt och nu 24 ggr! I varje fall annonseras det ut även detta år. 
  Se förra årets artikel: Pillret tar bort fettet medan du äter. Professor Stephan Rössner dementerade ilsket: Professor: "Bantningspillret är ren bluff"
  Biverkningarna torde vara: 

  • Anafylaktisk chock p.g.a. allergi mot räkor.
  • Skammens rodnad när man upptäcker vad man köpt.
  • Ekonomisk förlust. 
  • Viktuppgång: Det försenar riktig behandling och gör att den som behöver behandla sin övervikt inte går ner och då med risk för hälsa och för tidig död.
  Melatonin 
  Melatonin kan framkalla depressioner, illamående, huvudvärk, mardrömmar och sömnstörningar. Höga doser kan rubba kroppens värmereglering och sänka kroppstemperaturen vilket ökar risken för virusinfektioner. Vissa studier har visat att melatonin kan skynda på omställningen av den biologiska klockan och hindra uppkomsten av jetlag. Tas melatonin vid fel tidpunkt på dagen blir däremot jetlaggen värre. Eftersom det inte ligger i tillverkarnas intresse, förekommer ingen biverkningsregistrering av preparatet. Renheten och styrkan varierar dessutom kraftigt mellan olika fabrikat vilket ökar riskerna. Millioner amerikanare självmedicinerar för närvarande med melatonin. (Medical Tribune) 

  Vegankost utan kosttillskott
  Livsmedelsverket varnar alla ammande veganer Nu varnas alla ammande veganer. Slarv med vitamintillskotten kan vara livsfarligt för barnet. - Hos dessa kvinnor finns risken att modersmjölken är fattig på B12 och barnet kan i värsta fall få skador på nervsystemet, säger professor Åke Bruce på Livsmedelsverket. 
  Tidigare är det känt att en makrobiotisk kost har lett till att barnen fick sämre längdutveckling och flera fall av blodbrist har konstaterats. 

  Grapefruktjuice och interaktion med läkemedel
  Grapefruktjuice innehåller ett ämne  som hämmar ett enzym i tarmväggen och kan öka halterna i blodet av läkemedel som bryts ner av detta enzym. Patienter som behandlas med ciklosporin (Sandimmun), dihydropyridinderivat (kalciumantagonister; blodtrycksmedicin), terfenadin (Teldanex)  eller cisaprid (Prepulsid) skall avstå från grapefruktjuice för att undvika eventuella allvarliga biverkningar. Apelsinjuice innehåller inte den aktuella psoralenen. 
  Ännu finns inga rapporter i Sverige, England eller USA där grapefruktjuice pekats ut som orsak till biverkningar av dessa läkemedel. Läkemedelsverket uppmanar till rapportering om detta uppmärksammas. Det kan vara lämpligt att strunta helt och hållet i grapefruktjuice om man tar läkemedel. Kan man inte klara sig utan sin juice bör man rådgöra med sin läkare innan. 

  GLA-olja 
  Jättenattljusolja

 • Epileptiker som använt GLA-olja har fått epileptiska anfall. 
 • Har satts i samband med mag-tarmbesvär och huvudvärk. 
 • En ammande kvinna som tog tillskottet vid psoriasisbehandling beskriver en tydlig koppling till ökade PMS-besvär. Oljan rekommenderas annars ofta som en behandling vid PMS såsom irritation och humörsvängningar innan mens. Vid graviditet och amning bör man vara försiktig med kosttillskott inte minst beroende på att kroppen då kan reagera på ett annorlunda sätt. 
 • En kvinna fick nässelutslag av Preglandin. Tre dagar senare fick hon också värk i lederna och hade fortfarande klåda på fötterna.

 •  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Akupunktur
  Vid användning av djupare metoder i områden på överkroppen finns det komplikationer beskrivna med punktion av hjärta och lungsäck. Vidare finns nervskador beskrivna samt överföring av hepatitsmitta med nålar som har varit dåligt steriliserade. Med tanke på det stora antalet behandlingar som utförs är dock riskerna mycket små. 

  Kalk
  Innehåller grundämnet Kalcium. Bygger upp benstommen och motverkar benskörhet.  Viktigt för tänder, nerver och muskler. Vid nedsatt njurfunktion och vid för hög produktion av bisköldkörtelhormon lagras för mycket kalcium. Det kan leda till njursten eller åderförkalkning. 

  D-vitamin
  Ett fettlösligt vitamin liksom A-vitamin. Det kan i och med detta lagras upp i kroppen och ge oönskade effekter. Behövs även för att kunna ta upp kalcium som bygger upp bl a benstomme och tänder. Viktig för immunsystemet. ring kan vara skadlig då D-vitamin liksom A-vitamin lagras i kroppen. Doser över 40 mikrogram per dag kan leda till förhöjda blodvärden och symptom som huvudvärk och nedsatt aptit. 

  Kiropraktik
  Vid behandling av nackryggraden finns det flera fall beskrivna med skada på viktiga kärl i nacken och till hjärnan. Det kan då i enskaka fall uppstå bestående hjärnskador och även dödsfall finns beskrivna. I de flesta fall har det rört sig om behandling av den övre nackryggraden med rotation och huvudet samtidigt i extension (bakåtböjning). Metoden bör undviks och det finns alternativa behandlingstekniker som kan tillämpas. 
  Risks of Chiropractic Neck Manipulation

  E-vitamin
  Har antioxidativa effekter. Viktigt för kärlsystemet, immunsystemet, hjärtat, nerver och muskler. Motverkar leverbesvär, diabetes och sexuella problem. 
  Mycket höga doser gör blodet tunnare och det kan vara riskabelt för personer som tar blodförtunnande medel. Ofta är dock den effekter önskvärd när det gäller behandling exempelvis efter en hjärtinfarkt. 

  Folsyra
  Viktigt för att minska risken för missbildningar, spec. ryggmärgsbråck. Viktigt för hjärtat och för att sänka förhöjda blodfetter. Höga doser ger inga biverkningar men ett ensidigt tillskott av vitaminet kan maskera en brist på vitamin B12, vilket kan få allvarliga neurologiska följder. Utan folsyratillskottet uppstår blodbrist vid B12-brist som då yttrar sig i blekhet, trötthet och lågt Hb-värden. Vid folsyra-tillskott utan B12-tillskott kan då i stället bristen fortgå så länge att man får obotbara nervskador och ev demens. 

  Järn
  Ingår i det röda blodfärgämnet hemoglobin som transporterar runt syret i kroppen. Vissa människor löper större risk än andra att få för mycket järn i kroppen. För dem kan 15 milligram per dag räcka för att öka risken för hjärtsjukdom. Höga doser kan också ge förstoppning. 

  C-vitamin
  En antioxidant som hjälper de vita blodkropparna att bekämpa infektioner. Viktigt för sund hy och för att kunna ta upp järn. Förkortar tiden för virusinfektioner såsom "förkylning". Mer än 1 000–2 000 milligram kan ge diarré och matsmältningsbesvär. En del forskare hävdar dock att de som har nytta av högre doser tål dessa utan att få lös mage. De ordinerar då en dos som ligger strax under den som ger biverkan. Överdosering kan även utlösa njursten hos personer som tidigare haft det. Det är viktigt att i sådana fall inte ha ett för lågt intag av vätska och/eller Magnesium. 

  Beta-karoten
  En antioxidant som delvis omvandlas till vitamin A, stärker immunförsvaret. 

  15–30 milligram dagligen kan göra huden gulaktig. Höga doser har angetts öka cancerrisken för rökare. Detta var ett felaktigt påstående men har nästan blivit en modern "vandringssägen" när det gäller kosttillskott. Se  "Debatt om betakaroten" samt Rökare och betakarotentabletter (från Livsmedelsverket

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tea Tree Oil 
  Svampdödande, antiseptisk. Kan ge kontakteksem. Läkemedelsverket har fått in ett 30-tal anmälningar om biverkningar från Tea Tree Oil. Man måste tänka på att de flesta ämnen kan ge allergi vid koncentrerat bruk och oftast efter en längre tids användning. Försiktighet rekommenderas speciellt om man är allergisk mot kolofonium ( i harts, vissa gamla plåster och kåda) och trädamm. Tea tree-oil är giftigt att inta och ger rörelsestörningar, förvirring och medvetslöshet. Det finns fall med påverkan på nervsystemet hos hundar och katter som gnidits in med 
  tea tree-oil. 

  Samarin
  Mot halsbränna och sura uppstötningar. Lätt laxerande p.g.a. innehåll av vätskebindande salter. Kontinuerligt bruk av stora doser kan påverka syra-basbalansen, vilket ger en allmänpåverkan eventuellt illamående. 

  Remifemin
  Mot klimakteriebesvär. Hormonell påverkan, kvinnor kan få blödningar även efter menopausen. Rapporter om leverpåverkan 

  Kwai
  Frystorkad vitlök. Stärker immunförsvaret, sänker blodfetter. Mag- och tarmbesvär med illamående och allergiska reaktioner har  rapporterats. 

  Kan Jang
  Vid förkylning. Allergiska reaktioner som nässelutslag. 

  Echinacea (Lat Echinacea Purpura)
  Finns i EchinaforceochEchinagardFörkylningspreparat. Allergiska reaktioner som nässelutslag. 

  Curbicin
  Mot prostatabesvär Mag- och tarmbesvär, exempelvis lös mage. 

  Cernitol
  Pollenpreparat som är allmänt stärkande. Ges med fördel vid prostatabesvär. Enstaka rapporter om svullna, ömma bröst samt utslag i ansikte och på händer. 

  Blutsaft
  Kan ge förstoppning p.g.a. järninnehållet. Bör dock inte ge mera problem jämfört med andra järntillskott. 

  Fiskolja (Fiskfettolja, ej att förväxla med Fiskleverolja som inte får användas med samma dosering med tanke på risken för överdosering med A-vitamin och D-vitamin 
  Det diskuteras om oljan kan påverka blödningstid och diabetes. 
  Anjo GB 8
  Mag- och tarmbesvär, huvudvärk och allergiska hudreaktioner. 

  A-vitamin
  Vissa forskare har också funnit att blivande mammor som överdoserat A-vitamin har fött missbildade barn. Två procent av barnen till dem som åt dubbel dos fick skador i ansikte, huvud, hjärta eller nervsystem. Överskottet lagras i levern och längre tids överdosering (över 7 500 mikrogram) leder till torr hud, huvudvärk, trötthet, ledvärk och förlorad aptit. Detta gäller inte för A-vitaminets förstadium karoten som finns i riklig mängd i grönsaker och frukt. Det är den syntetiserade formen som anses som riskabel vid överdosering. Överdosera inte vitamin A Med vitamin A avses retinoida substanser som har samma biologiska aktivitet som retinol. Vitamin A är nödvändigt för bl a embryogenesen och skiljer sig från betakaroten och andra karotenoider som är prekursorer till vitamin A som kan omvandlas till retinol under och efter absorptionen. Det är välkänt att retinsyra och dess syntetiska analoger som t ex isotretinoin (Roaccutan) och acitretin (Neotigason) kan orsaka fosterskador vid systemisk administration hos människa. Djurstudier har visat att även vitamin A kan vara teratogent och det finns även data som indikerar att höga doser kan ha denna effekt också på människa. För att uppnå en säkerhetsmarginal harmyndigheter i flera länder utfärdat rekommendationer om A-vitaminintag under graviditet. I Sverige har Livsmedelsverket rekommenderat att: "För att vara på den säkra sidan bör gravida kvinnor, enligt nyare toxikologiska bedömningar, inte under någon längre tid äta mer än 3 mg retinol (10 000 IE) per dag" . De svenska näringsrekommendationer anger ett rekommenderat dagligt intag av A-vitamin för gravida om 1 mg retinolekvivalenter (3 333 IE). I en nyligen publicerad studie har man gjort fynd som indikerar att även måttligt höga A-vitamin-intag (>10 000 IE per dygn) kan öka risken för missbildningar. Den angivna studien hardock metodologiska begränsningar och det är inte aktuellt att nu ändra de svenska rekommendationerna. Det är dock viktigt att påpeka att de läkemedel som innehåller vitamin A inte bör tas i doser som överskrider den rekommenderade doseringen. Flertalet läkemedel som innehåller vitamin A är icke receptbelagda och för att ytterligare förbättra informationen till patienterna kommer införandet av bipacksedlar att tidigareläggas för denna grupp av läkemedel. 
   

  Kinesisk örtmedicin
  I flera fall har österländsk örtmedicin använts i doser och former som inte har haft stöd i den traditionsenliga användningen. Detta har satts i samband med leverskador, t ex av Jin Bu Huan Anodyne tabletter. Vid felanvändning av örtmedicinerna kan även njurskador uppstå. Mera information finns att läsa i: Adverse Events Involving Certain Chinese Herbal Medicines and the Response of the Profession Richard Blackwell from The Journal of Chinese Medicine Sammanfattande råd i artikeln: För att använda dessa mediciner krävs försiktighet och specialkunskaper. (Dessa kommer till största delen sannolikt ej att kunna registreras som naturläkemedel i Sverige.) 

  Naturgodiset kan ge cancer 
  Iranska pistagenötter innehåller en hög halt av aflatoxin, det mest fruktade cancerogena ämne som kan finnas i livsmedel. Vi har lagt saluförbud på iranska pistagenötter, säger Per Mattsson, byråchef på Livsmedelsverket. 

  Smärtplåstret Lindrar Värken (Lindra Plåster)
  Har rapporterats ge huduslag med nässelutslag och klåda. 

  Ginko Biloba
  Ginko Biloba är ett cirkulationsförbättrande medel. En kvinna med fibromyalgi har testat det mot kalla fötter, och hon fick astma. Forskare påpekar att ett ämne, Ginkgolide B, som ingår i preparatet har en blodförtunnande effekt. 
  Att ta Biloba tillsammans med Aspirin kan därför vara en dålig kombination. 
  Allergiker ska alltid vara försiktiga med naturmedel, som oftast är gjorda av örter, blad o s v. Dessa kan vara starkt allergiframkallande. Ledbesvär vid behandling med Ginko biloba: En 76-årig kvinna med hypertoni, kolpit och artros började använda Seredrin (Ginko biloba) två tabletter dagligen på grund av yrsel. Efter cirka tolv dagar slutade hon med tabletterna, då hon fick värk och svullnad i samtliga leder. Ledbesvären avklingade inom en vecka efter det att Seredrin satts ut. Tre veckor senare startades behandlingen igen, men besvären återkom inom två veckor. Besvären försvann även denna gång en vecka efter utsättandet. Utöver Seredrin medicinerade kvinnan med Plendil, Tenormin, Ovesterin och Naproxen och det fortsatte hon med efter utsättandet av Seredrin. Inga liknande rapporter finns i det svenska (SWEDIS) eller WHOs biverkningsregister. Läkemedelsverket efterlyser liknande fall. 

  Zink
  Hjälper till att upprätthålla immunförsvaret och kroppens fruktbarhet. Viktigt för inflammationer i hud som psoriasis och förkortar tiden för en förkylning. För höga doser kan förstöra balansen mellan andra viktiga mineraler  och ge upphov till en relativ  kopparbrist.    Besök till risksidan sedan 1998-01-01